ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อดีตที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลก วอน รมว.สำนักนายกฯ เร่งออกมาตรการคุมเข้มโฆษณารถจักรยานยนต์ที่เน้นความเร็วมากกว่าความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาที่อาจส่งผลเสียต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรนั่งหรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขาด หลังสถิติล่าสุด คนไทยพิการจากรถจักรยานยนต์ปีละเฉียด 1 หมื่นราย 


พญ.ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ อดีตที่ปรึกษาด้านป้องกันการบาดเจ็บภาวะพิการ ประจำองค์การอนามัยโลก (WHO) ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย เปิดเผยว่า ตามที่ตนและคุณศิริวรรณ สันติเจียรกุล ได้เข้าพบคณะผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอข้อมูลและหารือถึงมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาที่อาจส่งผลเสียต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

อย่างไรก็ดี กลับมีการโฆษณาที่สร้างแรงจูงใจให้มีการขับขี่ที่เร็ว แรง โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และ ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนนร่วมกับรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้ผู้ใช้จักรยานยนต์ มีการบาดเจ็บรุนแรงและตายอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 คน ทุก 34 นาที และพิการเฉลี่ย 9,841 คนต่อปี ขณะที่อัตราตายต่อประชากรเป็นลำดับ 1 ของโลกในรายงาน WHO ปี 2558 และ 2561

อดีตที่ปรึกษาด้านป้องกันการบาดเจ็บภาวะพิการ ประจำ WHO ระบุว่า จากการมอนิเตอร์โฆษณารถจักรยานยนต์ตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ พบว่า ผู้ผลิตหรือจำหน่ายจักรยานยนต์ในไทย ไม่ได้ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจัง แม้เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้ ผู้ผลิต จำหน่ายและขายจักรยานยนต์ไทยยังตั้งชื่อรุ่น “ครอบครัว” ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจักรยานยนต์ใช้ขับขี่ได้ทุกวัย 

ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังทางสื่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลก พบว่าผู้ผลิตมีการใช้คำนี้เฉพาะประเทศไทย ลาว กัมพูชา เท่านั้น ขณะที่ในประเทศผู้ผลิตและการส่งออกไปยังต่างประเทศในอเมริกาและยุโรปไม่มีการใช้คำว่ารุ่นครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณาเหนี่ยวนำพฤติกรรมขับขี่เร็ว ขับขี่หวาดเสียว เสี่ยงอันตรายและผิดกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง

อยากเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เร่งรัดดำเนินการให้มีการออกมาตรการที่ควรดำเนินงานและคำเตือนข้อความให้ความรู้ที่ควรมีในโฆษณาทุกประเภทของรถจักรยานยนต์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้คนไทยต้องบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตมากขึ้น” พญ.ชไมพันธ์ กล่าว 

สำหรับข้อเสนอของโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัยและภาคีเครือข่ายกว่า 40 องค์กร เสนอให้การโฆษณาของบริษัทรถจักรยานยนต์ ควรมีข้อความ เช่น  "หากไม่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้าย จะถึงแก่ชีวิตได้"  ,ความเร็วในการขับขี่จักรยานยนต์ที่มีการชนจนถึงแก่ชีวิต พบมากสุดที่ความเร็ว 51 ถึง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ,การมีระบบเบรค abs หรือ cbs สำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์, แสงไฟส่องสว่างที่ชัดเจนและแผ่นสะท้อนแสงรอบด้านของจักรยานยนต์สำคัญต่อการขับขี่กลางคืนให้เสี่ยงลดลง และไม่ควรหลีกให้ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่มีหมวกนิรภัยมาตรฐานโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นอาทิ