ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การอนามัยโลก จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมร่วมหน่วยงานคสบคุมคุณภาพวัคซีน-ชีววัตถุ กว่า 60 ประเทศทั่วโลก 


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย สถาบันชีววัตถุ ได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัดประชุม The 5th General Meeting of WHO Network of National Control Laboratories for Biologicals ให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาครัฐด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ (Network of National Control Laboratories for Biologicals) จำนวนกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรม เรดิสัน สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ

4

นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันชีววัตถุ เป็นห้องปฏิบัติการ แห่งเดียวของประเทศในการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนให้กับ WHO เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อวัคซีนของ United Nation Agency สำหรับนำไปแจกจ่ายประเทศยากจน

1

ทั้งนี้ WHO และห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาครัฐด้านการควบคุมคุณภาพชีววัตถุ (WHO Network of National Control Laboratories for Biologicals, WHO NNB) ได้เล็งเห็นบทบาทความสำคัญในควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพวัคซีน โดยการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และความปลอดภัยของวัคซีน โดยการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ WHO (WHO SharePoint) 

4

นพ.พิเชฐ กล่าวต่อไปว่า โดย WHO ได้เริ่มจัดการประชุมครั้งแรก ในปี 2560 และการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ได้รับการประสานจาก WHO ให้ทำหน้าที่เป็น เจ้าภาพร่วม ซึ่งถือว่า WHO ยอมรับในศักยภาพของประเทศไทย และให้เกียรติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมในครั้งนี้ โดยมีประเทศสมาชิก และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมเกือบ 90 คน และเข้าร่วมประชุมออนไลน์เสมือนจริง 10 คน

4

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า การประชุมในครั้งนี้จะทำให้เกิดการยอมรับ และเชื่อมั่นต่อการควบคุมกำกับ คุณภาพวัคซีนในห้องปฏิบัติการระหว่างประเทศสมาชิกจากทั่วโลก อีกทั้งเป็นการแบ่งปันข้อมูลการทดสอบวัคซีนและ การส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือในเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการพัฒนาศักยภาพการควบคุมกำกับวัคซีนให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

4