ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ประสานงานกลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ภาค เตรียมตบเท้ายื่นหนังสือติดตามขอปรับค่าตอบแทนสวัสดิการฯ 6 ข้อสำคัญ 21 ก.พ. 2567 ที่รัฐสภา ระบุ เรื่องเร่งด่วน 2 ข้อ “การปรับค่าตอบแทนเพิ่มจากฐานเดิม 3,000 บาทให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ-พิจารณปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง”


น.ส.อภิสราธรณ์ พันธ์พหลเวช ผู้ประสานงานกลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ภาค เปิดเผยกับ “The Coverage” ตอนหนึ่งว่า ตัวแทนกลุ่มฯ จะเดินทางไปยังรัฐสภา ในวันที่ 21 ก.พ. 2567 เพื่อติดตามการขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการของลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ใน 6 ประเด็นสำคัญ โดยคาดว่าจะมีผู้ตัวแทนทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 20 คน

ทั้งนี้ ใน 6 ประเด็นดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ให้กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง คือ 1.1 ให้ลูกจ้างรายวัน รายคาบ และจ้างเหมา เป็นลูกจ้างรายเดือน และลูกจ้างรายเดือนเป็น พกส. 1.2 ให้ พกส. ทุกสายงาน ได้ปรับเป็นพนักงานราชการ

2. ให้ พกส. ได้รับค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา โดยให้มีการปรับเพิ่มจากฐานเงินเดือนเดิม 3,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนแบบขั้นบันได คืออายุงาน 3-5 ปี ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ 20%, อายุงาน 6-10 ปี ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ 40%, อายุงาน 11-15 ปี ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ 60%, อายุงาน 16-20 ปี ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ 80%, อายุงาน 21-25 ปี ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ 100%, โดยปรับเพิ่มจากฐานเงินเดือนในปัจจุบัน และนับอายุงานตั้งแต่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในกรณีอายุงานเศษ 6 เดือนขึ้นให้ปรับเป็น 1 ปี และคิดปรับเพิ่มเงินเดือนจากยอดเงิน 3,000 บาท

3. ให้การปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี ให้มีการปรับเพิ่มปีละ 2 ครั้ง และแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2.5% 4. ขอพิจารณาสวัสดิการของ พกส. เพิ่มเติม คือ 4.1 ขอสวัสดิการเทียบเท่าลูกจ้างประจำ 4.2 ยกเลิกสัญญาจ้างจากเดิม 4 ปี  60 ปี (เปลี่ยนจากการต่อสัญญาจ้างเดิม 4 ปี/ครั้ง เป็นทำงานต่อได้จนเกษียณอายุราชการ) 5. ความคืบหน้าของการบรรจุข้าราชการ พกส. 63 สายงาน (Back Office) ตามมติ ครม. ที่ผ่านมา 6. พิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษให้สำหรับพนักงานขับรถยนต์ที่ปฏิบัติงานยามวิกาล

“สำหรับ 6 ประเด็นสำคัญนั้นอยากจะเน้นเร่งด่วน 2 เรื่องคือเรื่องปรับค่าตอบแทนเพิ่ม 3,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และเรื่องการประเมินผลงาน พร้อมขึ้นฐานเงินเดือนที่ยังเป็นความเหลื่อมล้ำ เพราะที่ผ่านมาแม้จะมีการประเมิน 2 ครั้งแต่มีการขึ้นเงินเดือนให้ครั้งเดียว ไม่เหมือนกลุ่มข้าราชการที่ได้ 2 รอบ” น.ส.อภิสราธรณ์ กล่าว

1

1