ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘กทม. - สปสช. เขต 13’ จับมือ ลุยขับเคลื่อนยกระดับบริการสุขภาพ 5 ประเด็น ‘วางระบบส่งต่อ - ปรับประสิทธิภาพ กปท. - จัดการระบบส่งต่อปฐมภูมิ – ดูแลกลุ่มเปราะบาง – สร้าง Care giver ดูแลผู้สูงอายุ’


วันที่ 19 ธ.ค. 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 13 กทม. ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธาน อปสข. เขต 13 กทม. เป็นประธานการประชุม โดยวันนี้รองผู้ว่าฯ กทม. ได้ร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นในรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ร่วมกับ กทม. 5 ประเด็นหลัก 

1

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติ อปสข. ระดับเขตพื้นที่ เขต 13 กทม. ครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 24 ส.ค. 2566 สปสช. และ กทม. ได้ประชุมร่วมกับรองผู้ว่าฯ กทม. ในเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน Area Manager โดยที่ประชุมมีมติให้มีการไปดำเนินการสรุปประเด็นนำเสนอที่มีความสำคัญสูงสุด 5 ประเด็น และได้ร่วมทำงานกับทาง กทม. เพื่อขับเคลื่อนทั้ง 5 ประเด็นนี้ ได้แก่ 1. การจัดบริการร่วมกับสายด่วน สปสช. 1330 วางระบบส่งต่อผู้ป่วยร่วมกัน

1

2. ปรับประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) 3. การจัดการระบบส่งต่อปฐมภูมิถึงรับส่งต่อด้วยระบบดิจิทัล 4. ดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กทม. ช่วยเหลือด้านการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล และ 5. การสร้าง Care giver (CG) ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมทำงานใน 5 ประเด็นนี้เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการและยกระดับด้านการบริการสุขภาพ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและบูรณาการข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ

4