ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ลงพื้นที่ “ชุมชนอบอุ่นสหคลินิก” รับฟังข้อมูลปัญหาการดำเนินงาน “คลินิกชุมชนอบอุ่น” ในพื้นที่กรุงเทพฯ เผยเตรียมแผนเสนอ อปสข.เขต 13 กทม. ปรับงบประมาณหมวดบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ทางออกช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่น พร้อมพบปัญหาการเบิกจ่ายผิดหมวดหมู่ ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้


เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. และ ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการดำเนินการ “ชุมชนอบอุ่นสหคลินิก (เวชกรรมและการแพทย์แผนไทย)” ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เขตดินแดง กทม. โดยเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ที่ประสบปัญหาจากการจ่ายเงิน Model 5

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เท่าที่รับฟังข้อมูลพบว่าตามกติกาการให้บริการของ สปสช. อาจทำให้คลินิกในระบบฯ ไปเน้นที่การส่งต่อผู้ป่วยและทำให้เกิดตัวเลขของการตามจ่ายผู้ป่วยที่ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสูงมาก อย่างเช่นที่ชุมชนอบอุ่นสหคลินิกนี้ มีสัดส่วนของการตามจ่ายผู้ป่วยส่งต่อสูงถึง 70% ของรายได้ ขณะที่สัดส่วนรายได้จากบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีเพียง 30% เท่านั้น ทั้งที่ควรมีสัดส่วนที่ 50-60%