ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘คนไร้สถานะทางทะเบียน’ หรือ ‘คนมีปัญหาสถานะทางทะเบียน’ คือกลุ่มคนที่มีปัญหาต่างๆ เช่น ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก หรือชื่อตกไปอยู่ทะเบียนกลาง เป็นต้น

คนเหล่านี้ถือเป็นคนกลุ่มเปราะบาง ที่จะพลาดโอกาสต่างๆ ในชีวิต ที่จำเป็นต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การได้เข้าทำงาน สิทธิและสวัสดิการจากรัฐบาล หรือแม้แต่บริการด้านสุขภาพสิทธิบัตรทอง 30 บาท

เชื่อหรือไม่ว่าพื้นที่ชุมชนในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ก็มีคนกลุ่มนี้แฝงอยู่จำนวนไม่น้อย ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จับมือร่วมกับภาคีต่างๆ นำร่องพื้นที่เขตบางกอกน้อย เพื่อช่วยกันค้นหากลุ่มคนที่มีปัญหาเข้ามาพิสูจน์สิทธิของตนเองที่สำนักงานเขต เพื่อให้พวกเขามีสิทธิคนไทยอย่างถูกต้อง