ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ป่วยเล็ก-ป่วยน้อย’ ไม่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดไปกดคิวโรงพยาบาล และไม่ต้องเสียเวลารอคอยทั้งวันอีกต่อไปแล้วนะ

เพราะทุกวันนี้ ‘เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ’ สามารถเดินเข้าไปรับยาฟรี ณ ‘ร้านยา’ ที่แปะสติกเกอร์ ‘ร้านยาคุณภาพของฉัน’ โดยแสดงบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ได้เลย 

แต่ได้เฉพาะ ‘ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง’ เท่านั้นนะ ... ส่วนสิทธิประกันสังคม-สวัสดิการข้าราชการ ไม่เกี่ยว

นี่เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จับมือกับ สภาเภสัชกรรม 

ซึ่งนอกจากอำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนแล้ว ยังช่วยลดความแออัดในสถานพยาบาลอีกด้วย

ภายในโครงการนี้ จะมี ‘เภสัชกร’ ร่วมติดตามอาการผู้ป่วย หากได้รับยาไปแล้วภายใน 3 วัน อาการหายขาดก็ถือว่าจบการดูแล (ให้คำแนะนำ) ของเภสัชกร

แต่ถ้ายังไม่หาย ก็จะมี ‘ระบบส่งต่อ’ ไปยังโรงพยาบาลต่อไป