ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“มะเร็งปากมดลูก” ถือเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบในหญิงไทยมากเป็นอันดับต้นๆ โดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ถึงปีละ 5,422 คน และมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 2,238 คนต่อปี

ทว่า โรคมะเร็งปากมดลูกสามารถ “ป้องกัน” ได้ไม่ยาก ด้วยการ “ตรวจคัดกรอง” ซึ่งถ้าหากตรวจพบเชื้อเร็วยังมีโอกาสรอดชีวิตอีกด้วย

ที่สำคัญหญิงไทยทุกคนทุกสิทธิ์การรักษาที่อายุระหว่าง 30-59 ปี หรืออายุ 15-29 ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ยังสามารถรับบริการดังกล่าวที่สถานีอนามัย รพ.สต. หรือสถานพยาบาลได้ “ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย”

ผ่านสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งมีการตรวจด้วยวิธี HPV DNA-Test ที่เป็นการตรวจลงลึกในระดับพันธุกรรม และมีความแม่นยำสูง แถมสะดวกรวดเร็ว