ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘รอนานแค่ไหน ก็อย่าเพิ่งวางสาย’

สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เป็นหนึ่งช่องทางที่ง่ายที่สุดในการรับคำปรึกษากับนักจิตวิทยา เมื่อเกิดความรู้สึกวิตกกังวล เครียด หดหู่ ซึมเศร้า ฯ 

ปกติแล้ว ระยะเวลาในการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาอยู่ที่ 30 นาที/คน ดังนั้นการรอสายนานที่สุดก็จะไม่เกิน 30 นาที 

ใน 24 ชั่วโมง มีสายโทร. เข้ามาไม่ต่ำกว่า 1,000 สาย นักจิตวิทยาที่ให้บริการปรึกษา 15 คู่สายอาจไม่เพียงพอต่อผู้ที่โทร. เข้ามา ทำให้สายที่ไม่ได้รับคำปรึกษากว่า 70-80% วางสายไปเพราะ ‘รอนาน’

ปัญหานี้กำลังจะได้รับการคลี่คลาย เพราะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้ามาสนับสนุนเป็นหน่วยบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพิ่มคู่สายนักจิตวิทยาที่จะเข้ามาให้คำปรึกษาเข้ามามากขึ้น 

มากไปกว่านั้น ยังมีบริการนัดจองคิวล่วงหน้าผ่าน https://1323alltime.camri.go.th เพื่อให้นักจิตวิทยาติดต่อกลับในวันและเวลาที่ต้องการ เพื่อเพิ่มทางเลือกสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย