ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“เลอพงศ์” เผย ปมร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2567 กรณี “อบจ.จัดสรรบุคลากรใหม่” ลง รพ.สต. ที่ถ่ายโอน ที่แย้งกับกฎหมาย-ประกาศ ก.ก.ถ. ทาง ‘สมศักดิ์’ ประสานสำนักงบฯ หาแนวทางแก้ไขแล้ว ส่วนที่ประชุมคณะอนุฯ ถ่ายโอนฯ มอบหน่วยงานเกี่ยวข้อง กำหนด 3 ม.ค. 2567 ยืนยันจำนวนบุคลากร-รพ.สต. ปีงบ 68 เบื้องต้นมี รพ.สต. ประสงค์ถ่ายโอนแล้ว 262 แห่ง อบจ. รับถ่ายโอนใหม่ 2 แห่ง บุคลากรรวมลูกจ้าง-ข้าราชการ 2,079 คน 


นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยกับ “The Coverage” ตอนหนึ่งว่า เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2566 ได้มีการหารือนอกรอบร่วมกับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สมาคมองค์การบริการส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อบจ.) และตัวแทนจากสำนักงานการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) กรณี ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและประกาศ ก.ก.ถ. ในประเด็นงบประมาณสำหรับจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในการบรรจุบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง (สรรหาใหม่) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ไม่ใช่ลักษณะการโอนย้าย หรือถ่ายโอนภารกิจ 

นายเลอพงศ์ กล่าวต่อไปว่า โดยในการพุดคุยทางรองนายกรัฐมนตรีและประธาน ก.ก.ถ. ได้รับทราบเกี่ยวกับประเด็นปัญหา พร้อมทั้งประสานไปยังสำนักงบประมาณ ซึ่งก็ได้มีการรับเรื่องเพื่อดำเนินการแก้ไขในประเด็นดังกล่าวแล้ว เพราะตามมติที่ประชุม ก.ก.ถ. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่บุคลากรที่ อบจ. บรรจุใหม่สำหรับเติมกรอบอัตรากำลัง รพ.สต. ในปีงบประมาณ 2566

“ในการหารือนอกรอบ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ก.ถ. ก็ได้มีการเสนอเพิ่มเติมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดลงในแผนการกระจายอำนาจฉบับที่ 3 ด้วย ซึ่งในรายละเอียดอาจจะต้องมีการพูดคุยอีกครั้งถึงความเป็นไปได้ต่อไป” ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน กล่าว

นายเลอพงศ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในวันเดียวกันยังได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ ครั้งที่ 10/2566 ด้วย โดยประเด็นสำคัญที่ได้มีการพูดคุยกันคือเรื่องข้อมูลการถ่ายโอนในปีงบประมาณ 2568 ซึ่งที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สกถ. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ อบจ. ยืนยันข้อมูลบุคลากร จำนวน รพ.สต. และจำนวน อบจ. ที่รับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ปีงบประมาณ 2568 และจะมีการยืนยันข้อมูลร่วมกันในวันที่ 3 ม.ค. 2567 

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นการถ่ายโอนภารกิจฯ นั้น มีอบจ. ที่ได้รับถ่ายโอนแล้วในปีงบประมาณ 2566-2567 ขอรับเพิ่มในปี 2568 จำนวนประมาณ 48 แห่ง รับถ่ายโอนใหม่ในปีงประมาณ 2568 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อบจ.พังงา และ อบจ.ฉะเชิงเทรา มี รพ.สต. ขอถ่ายโอน จำนวนประมาณ 262 แห่ง และบุคลากร (ลูกจ้าง และข้าราชการ) ประสงค์ของถ่ายโอน จำนวนประมาณ 2,079 คน อย่างไรก็ดี ตัวเลขยังต้องรอการยืนยันอีกครั้ง 

“สำหรับประเด็นบุคลากรถ่ายโอนในปี 2567 ในกลุ่ม 766 และ 222 นั้น ที่ประชุมก็ได้มีการสอบถามความหน้าต่อ สธ. และก็ได้ระบุว่า สธ. ได้มีการแจ้งการดำเนินงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) แต่ละแห่งแล้ว จากที่เห็นข้อมูลเบื้องต้นก็พบว่า สสจ. หลายแห่งก็เริ่มดำเนินการแล้ว โดยเฉพาะกลุ่ม 766 ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่อยู่ใน รพ.สต. ประสงค์ถ่ายโอนไปยัง รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปแล้ว ส่วนบุคลากรในกลุ่ม 222 ตามมติก็ให้ถือเป็นการโอนย้าย ซึ่งกระบวนการตรงนี้ก็จะต้องมีการทำเรื่องขอโอนย้าย ซึ่งก็เห็นว่าผู้ตรวจ สธ. ในแต่ละเขตก็แจ้งให้ สสจ. ดำเนินการแล้ว” นายเลอพงศ์ ระบุ