ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน-กระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช บ้านอุ่นรักษ์ “มินิธัญญารักษ์” จ.หนองบัวลำภู ย้ำกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากครอบครัว ขอให้อดทน ก้าวผ่านเหตุการณ์ไปกับผู้ป่วย


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ลงพื้นที่ไปยัง บ้านภูดินทอง ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน Community Based Treatment (CBTx) เป็นการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้าน หรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและชุมชนจะเข้ามาดำเนินการร่วมกัน 

ทั้งนี้ โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข นายไชยา พรหมา รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ อสม. ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด และประชาชน ให้การต้อนรับ

“คนเราก้าวผิดได้ แต่หากชุมชนเข้มแข็ง สามารถนำทุกคนกลับเข้าสู่สังคมอีก และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสามารถช่วยเหลือสังคม ทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ในการขับเคลื่อนสังคมของเราเดินไปในวันข้างหน้าได้ ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่สามารถเอาชนะยาเสพติดได้” นายกรัฐมนตรี กล่าว

4

นอกจากนี้ นายเศรษฐา ยังได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมกระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชผ่านการจัดมินิธัญญารักษ์ขึ้น เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ทำให้พื้นที่สะอาดปลอดภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายของหนองบัวโมเดล โดยยึด 5 กลยุทธ์หลักในการดำเนินงานโดย ใช้ความเมตตา แยกปลาออกจากน้ำ ใช้นวัตกรรมในการทำงาน ทำการให้สำเร็จ มิใช่เพียงแค่เสร็จ โดยใช้รูปแบบ Long term care เป็นการฟื้นฟูระยะยาว 90 ถึง 120 วัน ภายหลังสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่ ทั้งต่อครอบครัว คนรอบข้างและชุมชน 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจผู้ป่วยจิตเวช จากการใช้ยาเสพติด ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด พร้อมกับให้กำลังใจผู้ปกครอง ช่วยกันดูแลลูกหลานให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม เพราะกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากครอบครัว ขอให้อดทน อยู่เคียงข้าง ก้าวผ่านช่วงเหตุการณ์ที่ไม่ดีไปกับผู้ป่วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพบปะให้กำลังใจและขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ.หนองบัวลำภู รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่ช่วยกันดูแลรักษาพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม