ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่มภาคเอกชน จับมืออดีตอาจารย์แพทย์ รพ.รามาฯ นำตำราตรวจโรคเบื้องต้นจากเล่มหนังสือสู่ระบบออนไลน์ เปิดให้ใช้บริการผ่านไลน์ @DoctoratHome วางฟีเจอร์สามารถสอบถามอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นผ่าน AI พร้อมมีคำแนะนำดูแลตัวเอง หรือหากรุนแรงมีระบบแจ้งเตือนไปพบแพทย์  


นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยกับ “The Coverage” ว่า ได้เขียน “ตำราการตรวจโรคด้วยตัวเอง” เมื่อปี 2519 เนื่องจากเมื่อตอนเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าขณะนั้นความรู้ด้านการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลยังเป็นอุปสรรคสำหรับบุคลากรที่ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน รวมถึงประชาชนในชุมชนเองก็ยังไม่มีความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งที่บางอาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย หรือโรคบางโรคสามารถป้องกันได้ หรือรักษาเบื้องต้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้ 

1

ดังนั้น เมื่อเล็งเห็นถึงปัญหาจึงตัดสินใจเขียนตำราเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจโรคเบื้องต้นสำหรับประชาชน และบุคลากรการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้น ซึ่งทำให้ประชาชนบางส่วนที่สนใจข้อมูลได้เข้าถึงความรู้สำหรับดูแลสุขภาพ หรือรักษาตัวได้หากเจ็บป่วยในอาการไม่รุนแรงมาก รวมไปถึงสามารถประเมินอาการเจ็บป่วยของตัวเองได้ด้วย 

นพ.สุรเกียรติ กล่าวด้วยว่า เมื่อเขียนตำราเนื้อหาการตรวจโรคเบื้องต้น รวมถึงอาการป่วยที่จำเป็นต้องส่งต่อเพื่อรักษาตัวให้กับประชาชน และบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลได้ใช้ประโยชน์ ก็พบว่ามีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ขณะเดียวกันส่วนตัวก็ได้อัปเดตเนื้อหาเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงโดยตลอดเช่นกันเพื่อให้ความรู้ทันต่อสถานการณ์ 

2

2

"กระทั่งล่าสุดเนื้อหาในตำราที่เป็นเล่มหนังสือขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากองค์ความรู้ที่ผมได้สะสมด้านการตรวจรักษาโรคให้กับผู้ป่วย ถูกพัฒนาจากความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้ความรู้ต่างๆ ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบผ่านเทคโนโลยีบนแพตลฟอร์มออนไลน์ของ Doctor at Home เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านสุขภาพนี้ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่มากขึ้น" นพ.สุรเกียรติ กล่าว 

ด้านนายทวี โฆษิตจิรนันท์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Doctor At Home กล่าวว่า การนำข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพของนพ.สุรเกียรติจากที่อยู่ในหนังสือ มาสู่ฐานข้อมูลออนไลน์ จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานกับประชาชนทั่วประเทศ เพราะเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย เพียงแค่แอดไลน์เพิ่มเพื่อน Doctor At Home ประชาชนก็สามารถใช้งานสอบถามอาการเจ็บป่วย โรคต่างๆ จากระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ตอบคำถามสุขภาพ จากข้อมูลซึ่งรวบรวมเอาไว้มากกว่า 400 โรค 

2

ทั้งนี้ รูปแบบการทำงานของ Doctor At Home ผ่านไลน์แอปพลิเคชั่น ผู้ใช้เพียงเพิ่มเพื่อน จากนั้นสามารถส่งข้อความสอบถามอาการของโรค หรืออาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ได้ ซึ่งระบบ AI จะคัดกรองคำสำคัญของโรค หรืออาการ เพื่อค้นหาข้อมูลของโรคที่อยู่ในระบบ และนำข้อมูลที่ถูกต้องตอบกลับไปยังผู้ใช้ 

อย่างไรก็ตาม หากการซักถามผ่านระบบพบว่าโรคหรืออาการนั้นมีแนวโน้มรุนแรง ก็จะมีคำแนะนำให้ไปพบแพทย์ ขณะเดียวกัน หากอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงก็จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเบื้องต้น รวมไปถึงมีข้อมูลที่บ่งบอกอาการเจ็บป่วยว่ามีแนวโน้มของโรคใดบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประเมินอาการของตนเอง 

"ขณะนี้ Doctor at Home ได้เปิดให้บริการไปแล้ว โดยมีระบบ AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาพิเศษเพื่อสอบถามอาการเจ็บป่วยกับผู้ใช้ ซึ่งเป็นคำถามที่ง่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง เพื่อให้ระบบ AI ได้นำข้อมูลของโรคมาตอบกลับได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันมีคนสนใจใช้ Doctor at Home ผ่านไลน์แล้วกว่า 4,000 บัญชีผู้ใช้ โดยเราหวังว่าข้อมูลความรู้จากตำราการตรวจโรคเบื้องต้น ที่พัฒนามาอยู่บนแพตลฟอร์มออนไลน์ จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น" นายทวี กล่าวตอนท้าย

3