ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผ่านพ้นไปกว่า 4 เดือน สำหรับโครงการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่เป็นนวัตกรรมการเข้าถึงบริการสุขภาพ บริการสาธารณสุขรูปแบบใหม่จากรัฐบาล
 
ว่ากันเฉพาะ เฟส 1-2 พบว่า มีประชาชนใช้บริการหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่เกือบ 6 แสนครั้ง ใน 12 จังหวัด

นอกจากช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนแล้ว ยังลดความแออัดหน่วยบริการได้จริง