ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. เปิดตัวชุดหนังสือภาษาอังกฤษ เผยแพร่องค์ความรู้ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2023” พร้อมรำลึกถึง “นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” ผู้นำด้านการผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ต้นแบบขยายสู่นานาชาติ


เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และ ศ.โกรัน ทอมสัน (Goran Tomson) ที่ปรึกษาอาวุโสประจำสถาบันปฏิรูประบบสุขภาพระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Swedish Institute for Global Health Transformation) ร่วมเปิดตัวชุดหนังสือองค์ความรู้ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย” ในระหว่างงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2023 (Prince Mahidol Award Conference 2023 : PMAC 2023) พร้อมกับรำลึกถึง นพ.สงวน นิตยารัมภ์ ในฐานะผู้ที่ริเริ่มและผลักดันให้ประเทศไทยก่อตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สำเร็จ

2

นพ.จเด็จ กล่าวว่า หนึ่งในเป้าหมายของ สปสช. คือการเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปยังนานาประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์หนึ่งของ นพ.สงวน ด้วยเช่นกัน โดย สปสช. ทำการรวบรวมประสบการณ์ของการดำเนินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มและหนังสือออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยเราหวังว่าจะเป็นจุดสร้างแรงบันดาลให้ให้นานาประเทศจัดทำหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทตัวเองเพื่อดูแลประชาชน

“ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้พิสูจน์แล้วว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศต่างๆ สามารถปรับตัวและจัดการกับวิกฤตสุขภาพได้” 

สำหรับชุดหนังสือดังกล่าวประกอบด้วย 
1) ภาพรวมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย 
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย 
3) การคุ้มครองสิทธิของประชาชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย 
4) บทบาทและการปฏิบัติการของ สปสช. ต่อการร่วมแก้ไขวิกฤติโควิด-19 
และ 5) 10 คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพของไทย

2

ด้าน ศ.โกรัน ในฐานะเพื่อนของ นพ.สงวน ยังได้นำผู้เข้าร่วมเวทีกล่าวรำลึกถึง นพ.สงวน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย พร้อมกล่าวชื่นชม นพ.สงวน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและมีหัวใจที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ ซึ่งขณะที่ นพ.สงวนมีชีวิตได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนจนสามารถผลักดันโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่รู้จักในนาม “30 บาทรักษาทุกโรค” ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น “บัตรทอง” ในวันนี้ ซึ่งปัจจุบันบัตรทองได้ครอบคลุมดูแลประชากรมากกว่า 47 ล้านคน สามารถปิดช่องว่างประชากรที่ตกหล่นจากระบบประกันสังคมและสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการได้ 

ศ.โกรัน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นพ.สงวนยังมีบทบาทสำคัญในงานหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการเงินการคลังและสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง ไปจนถึงการพูดคุยเจรจากับฝ่ายนโยบายและฝ่ายการเมืองในการก่อตั้งสปสช. และเดินหน้าโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

“แนวคิดการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ นพ.สงวน ถือได้ว่ามาก่อนกาล ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะผลักดันเรื่องนี้สู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก นพ.สงวนทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้” ศ.โกรันกล่าวทิ้งท้าย 

3

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://eng.nhso.go.th/view/1/Home/EN-US

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ