ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เฟส 2 จ.สิงห์บุรี คลินิกทันตกรรม คลินิกการพยาบาล ร่วมบริการ “นวัตกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่” เผย 1 เดือน ดูแลประชาชนในพื้นที่ เพิ่มความสะดวกเข้าถึงบริการ ช่วยลดภาระงาน รพ. ได้       


ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ทพญ.วังจันทร์ กิตติภาดากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (สสจ.สิงห์บุรี) และคณะ ลงพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา  เพื่อติดตามการให้บริการของ “นวัตกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่” เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ “30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 2” ที่คลินิกทันตกรรมโปรัตน์ และ นภาพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า คลินิกทันตกรรม และคลินิกการพยาบาลฯ เป็นส่วนหนึ่งใน 7 นวัตกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ที่ สปสช. เชิญชวนสถานพยาบาลเอกชนมาร่วมให้บริการในระบบบัตรทองกับ สปสช. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ลดการรอคอยตรวจรักษา รวมถึงลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งภาพรวมของการให้บริการนับว่าถือเป็นทิศทางที่ดีมาก จากรายงานของ สปสช. พบว่ามีแนวโน้มที่หน่วยนวัตกรรมบริการฯ จะมาเข้าร่วมในระบบเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนเองก็มีการรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมบริการฯ เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยคลินิกการพยาบาลฯ มีประชาชนมารับบริการมากที่สุดจำนวน 8 แสนครั้ง จากคลินิกการพยาบาลฯ จำนวน 1,312 แห่งที่มาร่วมให้บริการ