ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยในการแถลงข่าว ศบค. ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2565 ถึงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ครั้งที่ 12/2565 ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตนรี เป็นประธานการประชุม

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ที่ประชุมมีมติยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563 และการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19) ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565 รวมทั้งบรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ใช้อำนาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป และถือเป็นการสิ้นสุดของ ศบค.

ทั้งนี้เนื่องจาก เหตุของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวได้คลี่คลายลงอย่างมาก โดยหน่วยงานของรัฐทั้งฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง สามารถนำมาตรการตามกฎหมายเข้าแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว