ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ปรับเกณฑ์การทำประกันสุขภาพ "ชาวต่างด้าว" ที่เข้ามาพำนักในไทยไม่เกิน 1 ปี  เพิ่มวงเงินประกันจากเดิม 4 แสน เป็น 3 ล้านบาท ครอบคลุมการรักษาโควิด-สามารถทำจากประเทศต้นทางได้ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้


เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดเผยในการแถลงข่าว “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)” ระบุว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

สำหรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว คือการกำหนดให้ชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตรา สามารถซื้อประกันสุขภาพจากต่างประเทศ หรือมีสวัสดิการภาครัฐจากต่างประเทศได้ และปรับวงเงินประกันสุขภาพจากเดิมผู้ป่วยนอก 40,000 บาท ผู้ป่วยใน 400,000 บาท เปลี่ยนเป็นมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 3,000,000 บาท เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างด้าวที่จะเข้ามาให้ได้รับการคุ้มครองและดูแลตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักร

นายสาธิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการกงสุล ระหว่างปี 2563-2564 พบว่ามีผู้สูงอายุขอรับการตรวจลงตราเข้ามาพำนักระยะยาว (Long Stay) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รวม 3,768 ราย ซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์นี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น

"รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก (Medical Hub) มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย นวดไทย สปา และพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพทั้งรัฐและเอกชนทุกระดับ รวมถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากล" นายสาธิต กล่าว

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ระยะเวลา 1 ปี จะใช้สำหรับชาวต่างด้าวผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถซื้อประกันในประเทศไทยได้, ผู้ที่แบบฟอร์มการรับรองการซื้อประกันในต่างประเทศไม่สอดคล้องกับระบบธุรกิจประกันภัย หรือสิทธิประโยชน์จากกองทุนต่างๆ และผู้ที่ยื่นต่ออายุวีซ่าครั้งที่สอง (Extend) ประสงค์จะขอใช้ประกันสุขภาพจากต่างประเทศ

นพ.ธเรศ กล่าวว่า การปรับปรุงเกณฑ์นี้จะช่วยลดปัญหาของผู้ขอรับการตรวจลงตรา ที่ไม่สามารถยื่นต่อวีซ่าครั้งที่สองได้ รวมทั้งเป็นการยกระดับและคัดกรองชาวต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยสามารถซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย https://longstay.tgia.org ซึ่งมีบริษัทประกันภาคที่เข้าร่วมโครงการ 17 แห่ง