ระวังให้ดี 'โรคที่มาพร้อมน้ำท่วม' กันไว้ดีกว่าแก้

thumbnail

ในช่วงเวลาของอุทกภัย นอกจากทรัพย์สินที่เสียหายจากการมาขอน้ำแล้ว น้ำยังนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายอีกด้วย มีอะไรที่เราต้องระวังกันบ้าง มาดูกัน