ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีไหว้ครูออนไลน์พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศกว่า 5,000 คน แบบ New Normal


ศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เปิดเผยว่า ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการจัดพิธีไหว้ครู ซึ่งสถาบันและทุกวิทยาลัยถือปฏิบัติกันมาช้านาน แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบพิธีไหว้ครูแบบเดิมได้ แต่ด้วยประสบการณ์และความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 เพื่อรักษาประเพณีการไหว้ครูของนักศึกษาเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความอ่อนน้อมกตัญญูรำลึกพระคุณของบูรพาจารย์ ดำรงไว้ซึ่งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลแด่บุพพาจารย์ผู้มีคุณประโยชน์ต่อสถาบันพระบรมราชชน