สธ.แบ่งพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ รองรับกลุ่ม 'หมอพร้อม' ที่โดนเลื่อน จัดให้วันละ 2 พันโดส-เริ่ม 16 มิ.ย.

thumbnail

สธ.หาทางออกกลุ่มผู้สูงอายุ-โรคเรื้อรัง ถูกเลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 จาก "หมอพร้อม" ให้นัดหมายมาฉีดที่ "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เริ่ม 16 มิ.ย.นี้ เตรียมให้วันละ 2 พันโดส


นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า การเยียวยาปัญหาสำหรับผู้ที่จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม ที่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และถูกเลื่อนนัดฉีดในเดือน มิ.ย.ออกไปนั้น ขอให้ผู้ถูกเลื่อนติดต่อสอบถามโรงพยาบาลที่จองไว้ก่อนว่าถูกเลื่อนจริงหรือไม่ หรือสามารถกลับมาฉีดได้ตามเดิม แต่หากมีปัญหาจริงให้โทรมาที่โอเปอเรเตอร์หมอพร้อม 02-792-2333 เพื่อนัดมาฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแทน

นพ.โสภณ กล่าวว่า ตามนโยบายจาก รมว.สธ.ให้เยียวยา 2 กลุ่มหลักที่จองผ่านระบบหมอพร้อมในเขต กทม. คือ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง แต่ยังได้รับวัคซีนน้อย โดย สธ.ตั้งใจให้ 2 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนภายในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2564 เพื่อลดการสูญเสีย ลดการป่วย และระบบสาธารณสุขจะได้ดูแลผู้ป่วยโรคอื่นได้ด้วย

"หากมีปัญหา สธ.จะช่วยสนับสนุน ไม่ได้แย่งงาน กทม.ทำ เราคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน และดูแล 2 กลุ่มนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และ กทม.เป็นพื้นที่ระบาดหนัก ได้รับวัคซีนไปจำนวนมาก 2 กลุ่มนี้จึงควรรับวัคซีนเป็นลำดับแรกๆ" นพ.โสภณ กล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าคนที่มีปัญหาถูกเลื่อนฉีดวัคซีนไม่น่าจะมีมาก เนื่องจากพื้นที่ กทม.มีการจองผ่านหมอพร้อมในเดือน มิ.ย. รวม 456,414 คน แบ่งเป็นวันที่ 7-13 มิ.ย. 178,556 คน วันที่ 14-20 มิ.ย. 133,637 คน และวันที่ 21-30 มิ.ย. 144,221 คน โดยผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเป็นผู้สูงอายุฉีดเข็มแรก 161,449 คน เข็มสอง 11,063 คน กลุ่มโรคเรื้อรังเข็มแรก 120,151 คน และเข็มสอง 16,822 คน

นพ.โสภณ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามยังคงประเมินไม่ได้ว่าจะมีตกหล่นจำนวนเท่าไร เพราะขึ้นกับว่าโรงพยาบาลนัดซ่อมฉีดวัคซีนได้หรือไม่ หากนัดมาซ่อมเร็วก็ไม่มีปัญหา ประชาชนไปฉีดที่โรงพยาบาลตามเดิมได้ อาจจะแค่มีช่วง 2-3 วันนี้ที่มีการเลื่อนนัดไปแล้วไม่ได้ฉีด หรือบางส่วนที่นัดไปฉีดใหม่นาน ก็ให้ติดต่อเข้ามา โดยทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเป็นจุดเยียวยาสนับสนุน

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขอทำความเข้าใจว่าคนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมช่วง มิ.ย. ในพื้นที่ กทม. หากไม่มีการเลื่อนนัดจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนให้ไปฉีดวัคซีนตามนัดหมายเดิม หรือถ้ามีการเลื่อนนัดขอให้ติดต่อสอบถามโรงพยาบาลอีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงวันที่ใกล้ฉีดวัคซีนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เนื่องจากสัปดาห์นี้กรมควบคุมโรคจะมีการส่งวัคซีนไปเพิ่มเติมตามที่กำหนด

"ขอให้สอบถามโรงพยาบาลก่อน เพราะอาจกลับมาฉีดได้ตามเดิมก็ให้ไปฉีดที่โรงพยาบาลเป็นหลัก แต่อาจมีกลุ่มที่ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้ถูกเลื่อนฉีดไปแล้ว หรือโรงพยาบาลยังจัดการไม่ได้ ใกล้วันฉีดแล้วยังถูกเลื่อนอีก ก็สามารถมาฉีดที่บางซื่อได้ โดยขอให้โทรไปคอลเซนเตอร์หมอพร้อม ซึ่งมีเกือบ 200 คู่สาย จะมี SMS นัดหมายระบุวันและเวลาฉีด นำมาแสดงเพื่อรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ เริ่มฉีดตั้งแต่ 16 มิ.ย.เป็นต้นไป" นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า คาดว่าหมอพร้อมที่ถูกเลื่อนมีปัญหาจริงๆ น่าจะมีไม่เกินพันคน ซึ่งเตรียมวัคซีนเผื่อไว้ 2 พันโดสต่อวัน โดยคอลเซนเตอร์หมอพร้อมนัดมาชั่วโมงละ 200 คน ขอให้มาตามเวลานัดเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด สำหรับความพร้อมของศูนย์ฯ บางซื่อนั้น สถาบันโรคผิวหนังเป็นผู้ดำเนินการบริหารศูนย์ฉีดนี้ และได้เตรียมจุด One Stop  Service รองรับการฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งที่ผ่านมามีการฉีดกลุ่มเปราะบางวันละ 200 ราย รอรับฉีดวัคซีนและสังเกตอาการได้ที่จุดเดียว มีแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การดูแลเตรียมไว้ทั้งหมด