เยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19 ช่วยเหลือรวดเร็ว บรรเทาผลกระทบ ไม่พิสูจน์ถูก-ผิด

thumbnail

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้ออกประกาศรับรองการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ “ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์” หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19

ครอบคลุมทั้งผู้ใช้สิทธิบัตรทอง-ประกันสังคม-สวัสดิการข้าราชการ