ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“13 เม.ย. วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” บัตรทอง 30 บาท ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยบริการสุขภาพที่ครอบคลุม ทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พร้อมการดูแลผู้สูงอายุที่ร่วมกับ อปท. ผ่าน กปท.


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ตามมติคณะรัฐมนตรี (14 ธ.ค. 2525) ได้กำหนดให้เป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” โดยผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือ “วันสงกรานต์” เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยได้ร่วมกันตระหนักถึงผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อทุกครอบครัวแล้ว หลายท่านยังเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างยิ่ง และในช่วงสงกรานต์นี้หลายคนต่างเดินทางกลับบ้านเพื่อไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล

อย่างไรก็ดี ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเสื่อมถอยไปตามวัย และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ สปสช. ได้มีสิทธิประโยชน์สุขภาพที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ โดยให้การดูแลตั้งแต่การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงโรคค่าใช้จ่ายสูงและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มักพบในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคข้อเข่าเสื่อม โรคหัวใจขาดเลือด และโรคสมองเสื่อม เป็นต้น

รวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ บริการฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยัก วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหรืออายุ 65 ปีขึ้นไป) การคัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคซึมเศร้า โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งช่องปาก รวมถึงการฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมซึ่งมักเป็นภาวะที่พบในผู้สูงอายุ การตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) เป็นต้น โดยสามารถเช็คสิทธิรับบริการผ่านแอปเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพได้

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ยังมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนั้น สปสช.ยังสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด และกองทุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เพื่อร่วมดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ที่ชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วย