ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ. เปิดตัว ‘Health Rider’ อย่างเป็นทางการ รับวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2567 หนุนนโยบายรัฐบาลนายกฯ “เศรษฐา” โครงการ “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ยกระดับ ปรับระบบสุขภาพเพื่อประชาชน ด้วยบริการจัดส่งยาถึงบ้าน ลดแออัด ลดรอคอย พร้อมให้คำแนะนำผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล 


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดงาน “เชิดชูเกียรติ อสม. จาก อสม.คุณภาพ สู่ Health Rider” มอบเกียรติบัตรและเสื้อสามารถให้กับ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด/ระดับเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3 /ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ รวม 11 สาขา พร้อมมอบชุด Rider ให้กับ Health Rider 15 อำเภอ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นายเทวา ปัญญาบุญ รอง ผวจ.น่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อสม. และจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 2,600 คน

1

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า “อสม.ไรเดอร์” หรือ “Health Rider” บริการส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการ “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” โดยจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วจัดส่งยาและเวชภัณฑ์จำเป็นให้กับผู้ป่วยถึงบ้านฟรี โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ป่วยและญาติ ไม่ต้องเดินทางมารับยาถึงโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกไปรับยาที่โรงพยาบาลหรือไปรับที่ร้านยา ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินแล้วว่าสามารถรับยาที่บ้านได้ โดยจะให้บริการระบบเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ควบคู่ไปด้วย เพื่อยืนยันการรับยาและแนะนำวิธีการรับประทานยาให้กับผู้ป่วย ทำให้ช่วยลดความแออัด ลดการรอคอย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่โรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับยาได้

2

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า บริการ Health Rider ยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับ อสม. และบุคลากรโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมา หลายจังหวัดได้นำร่องบริการนี้บ้างแล้ว อาทิ จังหวัดน่าน ดำเนินการแล้ว14 โรงพยาบาล มี อสม.และบุคลากรร่วมเป็น Health Rider 78 คน ให้บริการในระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากโรงพยาบาล ตั้งแต่ ธันวาคม 2566-14 มีนาคม 2567 จัดส่งยาไปแล้ว 2,976 ออเดอร์ ช่วยลดความแออัดหน้าห้องยาลงได้ ร้อยละ 14 ต่อวัน 

3

ทั้งนี้ ภาพรวมทั่วประเทศ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 184 แห่ง ใน 32 จังหวัด อสม. และบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการฯ 1,414 คน จัดส่งยารวม 44,174 ออร์เดอร์ ผลสำรวจพบผู้ป่วยพึงพอใจเรื่องความรวดเร็วในการส่งยา ร้อยละ 99.2 ช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยยา ร้อยละ 99.5 โดย อสม. และบุคลากรของโรงพยาบาลต้องขึ้นทะเบียน Provider ID ก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ขณะที่ระบบการส่งยาจะมีบริษัทขนส่งภาคเอกชนเข้ามาร่วม อาทิ นินจา, Global Jet Express, GRAB, ไปรษณีย์ไทย, Robinhood, LINE MAN, SCG Logistic, Kerry และ Dowel เป็นต้น