ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค ออกประกาศ เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี 66 แนะ ปชช. หมั่นดูแลตนเอง ลดโอกาสป่วยจาก ‘โรค-ภัยสุขภาพ’ 


กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกประกาศ เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 พ.ย. 2566 ซึ่งลงนามโดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ รักษาราชการแทนอธิบดี คร.

ประกาศมีใจความสำคัญว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดต่อและภัยสุขภาพ คร. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้อกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามทางสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนหมั่นดูแลร่างกายให้อบอุ่น และแข็งแรงอยู่เสมอ 

ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากโรคและภัยสุขภาพดังนี้ 1. โรคติดต่อทางระบบหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบ 2. โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 3. โรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆ ในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ โรคหัด และ 4. ภัยสุขภาพ ได้แก่ การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว รวมถึงการขาดอาการศหายใจและการสูดดมแก๊สพิษจากอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายจากเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊ส 

อ่านประกาศและรายละเอียดโรคติดต่อและภัยสุขภาพฉบับเต็ม :  3860820231120073204.pdf (moph.go.th)