ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘รองโฆษกรัฐบาล’ เผย รัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนช่วงหน้าร้อน เตือนระวัง ‘โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ’ จากรายงานช่วง มี.ค. – พ.ค. 66 พบมีผู้เสียชีวิตกว่า 30 ราย


วันที่ 15 มี.ค. 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงสุขภาพของประชาชน เตือนช่วงหน้าร้อน ความร้อนอาจทำให้เกิดสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดโรคและภัยสุขภาพต่างๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ และการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อน จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ปฏิบัติตามสุขอนามัยที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน

นายคารม กล่าวว่า อากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำ และอาหาร ส่งผลให้อาหารบูดเสียได้ง่าย รวมถึงความร้อนอาจทำให้เกิดการภัยสุขภาพที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนได้ โดยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ที่สำคัญได้แก่ 1. โรคอาหารเป็นพิษ  2. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 3. โรคไวรัสตับอักเสบเอ และ 4. ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย  

สำหรับแนวทางการป้องกันโรคทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ กินสุก ร้อน สะอาด กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางตักกับข้าวใส่จาน  และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนประกอบอาหาร รับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ นอกจากนี้ ต้องดื่มน้ำที่สะอาด น้ำต้มสุก หรือน้ำที่บรรจุในขวดที่มีฝาปิดสนิท

“จากข้อมูลกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าในหน้าร้อน นอกจากโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำที่ประชาชนควรระวังแล้ว ยังมีภัยสุขภาพในหน้าร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยของประชาชนโดยตรง ได้แก่  การเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน ทั้งจากการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่อยู่ในอาคารและนอกอาคาร 

“ในปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือน มี.ค. – พ.ค. 2566 ได้รับรายงานการเจ็บป่วยและเสียชีวิตรวม 47 ราย แบ่งเป็นรายงานผู้ป่วย 10 ราย และผู้เสียชีวิต 37 ราย สำหรับพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานและการดื่มสุรา ทั้งนี้ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ทำงาน หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ไม่ออกแรงหนักเกินไปในวันที่มีอากาศร้อน จิบน้ำบ่อยๆ ไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ และควรดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 - 10 แก้ว สวมเสื้อผ้าที่ไม่อึดอัด สีอ่อน ระบายความร้อนได้ดี” นายคารม  กล่าว