ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มท. หารือ นายกสภาการพยาบาล เน้นย้ำ บุคลากร รพ.สต.-สอน. ในสังกัด อบจ. ต้องมีความมั่นคงในชีวิต และทำให้ รพ.สต. เป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ด้าน สถ. เผย กำลังหารือกำหนดตำแหน่ง ‘พยาบาล’


เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 66 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย (มท.) ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาการพยาบาล นำโดย รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 ดร.ราศรี ลีนะกุล เลขาธิการสภาการพยาบาล พล.ต.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง และคณะ ในการเข้าหารือเกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้านวิชาชีพพยาบาล โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมหารือในการนี้ด้วย 

นายอนุทิน กล่าวว่า มท. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่ง มท. ในส่วนของ สถ. เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับภารกิจในการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน

5

“เรื่องที่สำคัญ คือ บุคลากรต้องมีความมั่นคงในชีวิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลรักษาส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่น ทำให้ สอน. และ รพ.สต. เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นให้ได้ ทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคและหากเกิดโรคก็ต้องระงับยับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดหรือลุกลามบานปลายในพื้นที่ 

“ขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมสุขภาพ ทำให้คนแข็งแรง ป้องกันการป่วยติดเตียง แต่กรณีผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องมีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนในลักษณะเดินทางไปเยี่ยม ไปติดตาม ไปดูแลรักษาถึงบ้าน พร้อมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ให้ลูกหลานและญาติที่พักอาศัยในบ้านของผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสามารถดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยติดเตียงถูกต้องตามหลักสาธารณสุขรมว.มหาดไทย ระบุ

ด้าน นายขจร กล่าวว่า ในขณะนี้ สถ. อยู่ระหว่างการหารือกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล คือ ผู้ช่วยพยาบาล ให้เป็นอัตรากำลังใน อบจ. และในเรื่องการเดินทางไปเยี่ยม ไปติดตาม ไปรักษาพยาบาลผู้ป่วยในชุมชนถึงบ้านนั้น บุคลากรสามารถใช้ยานพาหนะของทางราชการสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานได้ เพราะถือเป็นการปฏิบัติราชการ ซึ่งในรายละเอียดอื่น ๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้หารือกับสภาการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป