ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใคร หรือสิทธิ์การรักษาใด ก็มีสิทธิสุขภาพดี และลดความเสี่ยงที่จะป่วยในอนาคตมากขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แล้ววันนี้ ! 

ผ่านการรับ “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” (P&P) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 

ที่มีทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยง การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านการให้คำแนะนำและการให้ความรู้ ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกัน การฉีดวัคซีน และการทำหัตถการเพื่อสร้างเสริมและป้องกันโรค ซึ่งมีบริการมากกว่า 50 รายการ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

อีกทั้งยังรับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัยฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คลินิกชุมชนอบอุ่น โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ แค่พกบัตรประชาชนไปใบเดียวเท่านั้น