ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จังหวัดปทุมธานี เร่งลดคิวกลุ่มเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ เปิดหน่วยตรวจคัดกรอง รพ.ธัญบุรี ให้บริการเสาร์และอาทิตย์ ดูแลประชาชนคนไทยทุกสิทธิ อายุ 50 - 70ปี ลดระยะเวลารอคิวจาก 1 ปี เป็น 1 เดือน สปสช.หนุนขยายพื้นที่ ตอบรับนโยบายยกระดับบัตรทอง


 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ที่โรงพยาบาลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยการส่งกล้อง (Colonoscopy) เครือข่าย node รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปี 2566 โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นพ.ภุชงค์  ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ปทุมธานี กล่าวรายงาน มี นพ.ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี และคณะผู้บริหาร บุคลากรให้การต้อนรับและเป็นหน่วยบริการตรวจคัดกรอง มีผู้ร่วมงานได้แก่ นายอำเภอธัญบุรี นายกสโมสรโรตารี่ปทุมธานี สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนงาน สสจ.ปทุมธานี โดยมีผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง ผู้เข้ารับการตรวจ 175 คน

นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ขณะนี้ระชากรในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงจากโรคภัยคุกคามทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศ และปี 2566 สถานการณ์ด้านโรคมะเร็งจังหวัดปทุมธานีมีอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งทุกชนิด และที่น่าเป็นหวงคือ นอกจากความอันตรายของโรคมะเร็งแล้ว ความแออัดและโอกาสในการเข้าถึงบริการยังไม่ครอบคลุมมากเท่าที่ควร วันนี้เป็นโอกาสดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา ที่ได้รับบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ละลำไส้ตรง ด้วยการส่งกล้อง ไม่ต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลไกลบ้าน ช่วยละระยะเวลารอคอยและลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะลุกลามด้วย

4

นพ.ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ปทุมธานี กล่าวว่า ปี 2566 สถานการณ์โรคมะเร็ง จ.ปทุมธานีพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง 5 อันดันแรกได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ และมะเร็งปอด และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 5 อันดับแรกได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งปอด ดังนั้น สสจ.ปทุมธานีจึงร่วมกับ รพ.ธัญบุรีและเครือข่ายพื้นที่ 4 อำเภอ วางแผนให้บริการส่องกล้องตรงหามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Colonoscopy) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  และลดระยะเวลารอคอยการรับบริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่  โดยค้นหากลุ่มเสี่ยงจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจคัดกรอง Fit test หากพบผลเป็นบวก จะได้รับการตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้อง เพื่อให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น

นพ.ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี กล่าวว่า รพ.ธัญบุรี เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการส่องกล้อง และผ่าตัด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อม มีห้องผ่าตัดรองรับประชาชนในพื้นที่ จากสถานการณ์ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อายุ 50-70 ปีที่ผ่านมามีระยะเวลารอคิวการส่องกล้องเพื่อยืนยันผลเกือบ 1 ปี จึงได้ร่วมกับ สสจ.ปทุมธานีจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) ขึ้นโดยร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.ราชวิถี 2 รพ.หาดใหญ่ และใช้งบประมาณเงินบำรุงของโรงพยาบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่ากล้อง ส่วนการค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วยการตรวจคัดกรอง Fit test เป็นบริการของประชาชนคนไทยทุกสิทธิตามสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง เมื่อพบผลตรวจ Fit test ผิดปกติ จะได้รับการส่องกล้องยืนยัน และได้รับการรักษาผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จากการโครงการดังกล่าว ทำให้ลดระยะเวลารอคิวของผู้ป่วยจาก 1 ปี เป็น 1 เดือน และอนาคตวางแผนดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจที่เร็วขึ้น และรักษาได้ในระยะแรกอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้มองว่านโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” จะทำให้ประชาชนเข้ารับบริการที่สะดวกมากขึ้น และโรงพยาบาลเองก็มีระบบรองรับที่พร้อมให้บริการเช่นกัน

9

นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช. เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า โครงการคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) ที่ สสจ.ปทุมธานี และ รพ.ธัญบุรี เป็นประโยชน์กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างมาก ลดระยะเวลารอคิว และเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ซึ่งสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิที่ได้รับการตรวจคัดกรอง Fit test ซึ่งประชาชนทั้งเพศหญิงและชาย อายุ 50-70  สามารถขอรับแผ่นทดสอบการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ หรือ Fit test ได้ที่ รพ.สต. ทุกแห่งใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจได้ทุก 2 ปี  หากตรวจผลผิดปกติก็จะได้รับการรักษาที่รวดเร็ว  ทั้งนี้จากข้อมูลการดำเนินงานในระบบ HDC สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 พบว่าภาพรวมเขต 4 ผู้ที่มีผลคัดกรองผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy แล้ว 1,061 ราย จากผู้ที่มีผลคัดกรองผิดปกติทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับการส่องกล้อง 4,591 ราย สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้จะช่วยให้กลุ่มเสี่ยงที่คัดกรองด้วย Fit test แล้วได้รับการส่องกล้องที่เร็วขึ้น นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน ตอบรับนโยบายยกระดับ 30 บาท ด้วยการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw