ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าโทษของบุหรี่ส่งผลอย่างไรบ้าง แต่กับคนที่โทร. เข้ามารับคำปรึกษาเลิกบุหรี่ เราจะบอกว่าประโยชน์ของการเลิกบุหรี่คืออะไรต่างหาก” รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผอ.ศบช. กล่าว

สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เป็นบริการสำหรับผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษาเลิกบุหรี่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำถึงวิธีการ และร่วมวางแผน ตลอดจนสร้างกำลังใจให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่

ที่ผ่านมาตลอด 14 ปี สายด่วนเลิกบุหรี่ได้ช่วยให้ผู้ที่โทร. เข้ามา สามารถเลิกบุหรี่ถาวรได้ถึง 32% จากจำนวนนักสูบในไทยกว่า 9.9 ล้านคน ที่ในจำนวนนี้แม้จะมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเลิก ทว่า มีเพียง 3-5% เท่านั้นที่ทำสำเร็จได้ด้วยตนเอง 

ด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เป็นหน่วยบริการในระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับให้การบริการสำหรับประชาชนทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ให้สามารถยกหูกด 1600 โทร. มารับคำปรึกษาเลิกบุหรี่โดยไม่เสียค่าบริการ