ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทุกวันนี้ ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง สามารถปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เพื่อ ‘เลือกรักษา’ ณ หน่วยบริการรัฐที่มีศักยภาพแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะ ทุกชนิดด้วย

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และให้มีความสะดวกมากที่สุด

แต่ขอย้ำว่า 1. ต้องได้รับการวินิจฉัยแล้ว 2. ต้องหารือร่วมกับแพทย์ 3. หน่วยบริการที่เลือกต้องมีศักยภาพและไม่ต้องรอคิวนาน

2

(1) หน่วยบริการที่ศักยภาพคือ
- หน่วยบริการที่พร้อมรักษามะเร็ง อาทิ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลที่รักษาได้
- มะเร็งมีหลายชนิด หน่วยบริการมีศักยภาพในการรักษาแตกต่างกัน เช่น เครื่องมือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- ผู้ป่วยต้องถูกวินิจฉัยเฉพาะบุคคล ว่าควรไปรักษาที่ไหน รักษาอย่างไร

2

(2) โครงการนี้ดีอย่างไร ?
- ช่วยผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้เร็ว
- ลดการรอคิว
- หน่วยที่พร้อม ครอบคลุมทุกการรักษา
- ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งทำได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาทำใบส่งตัว

(3) ต้องทำยังไงเพื่อเข้ารับบริการ
- ปรึกษาแพทย์ถึงอาการ และแสดงความต้องการย้ายหน่วยบริการ
- ถัดจากนั้น แพทย์จะประเมิน และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ
- สามารถเลือกสถานพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ตาม list ได้เลย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเอง ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

2