ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เพราะการ ‘สื่อสาร’ ต้องมี ‘ความหมาย’

สำหรับคนที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร ทั้งจากการพูดและการได้ยิน เช่น คนไข้เด็กที่มีพัฒนาการช้าด้านการสื่อสาร คนไข้หลังผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม คนไข้ที่ได้รับการบาดเจ็บทางสมอง ฯลฯ จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูกับ ‘นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย’

ทว่า ประเทศไทยต้องการนักเวชศาสตร์สื่อความหมายประมาณ 5 พันคน เพื่อรองรับปริมาณผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ แต่กลับมีจริงๆ เพียง 4 ร้อยกว่าคนเท่านั้น

นั่นจึงทำให้ ‘มีผู้พิการเข้าถึงการฟื้นฟูน้อยมาก’

เราชวนทุกคนมาทำความรู้จักว่านักเวชศาสตร์สื่อความหมายคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการรักษาผู้ป่วย