ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้นำระบบ Telehealth เข้ามาใช้สนับสนุนการให้บริการคนในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยประชากรในพื้นที่กว่า 3.3 หมื่นคน ประชากรในเรือนจำ 2,192 คน และกลุ่มชาติพันธุ์ อีก 3,650 คน

ระบบ Telehealth ที่ถูกนำมาใช้นั้น เพื่อทำลายข้อจำกัดในพื้นที่ ทั้งในเรื่องอุปสรรคการเดินทางมาเข้ารับริการของประชาชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยด้วย

สำหรับการดำเนินการที่น่าสนใจ โรงพยาบาลแก่งกระจานได้สร้างเครือข่ายการรักษาผ่านระบบ Telehealth ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 9 แห่ง สุขศาลาพระราชทาน 2 แห่ง และคลินิกปฐมภูมิ 4 แห่ง ที่กระจายอยู่ภายในอำเภอ เพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม

นั่นทำให้ในปี 2565 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ได้รับการดูแลครบ 100% ส่วนผู้สูงอายุติดสังคมและกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลกว่า 90%

ขณะที่การให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับถึง 4 ชั่วโมง โรงพยาบาลได้ร่วมกับเครือข่ายชุมชนวางระบบนำส่งผู้ป่วยมาเปลี่ยนถ่ายให้รถโรงพยาบาลระหว่างทาง ช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ป่วยถึงมือแพทย์เร็วขึ้น

ต้องขอชื่นชมแพทย์หญิงอนุธิดา ประทุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่บริหารจัดการโรงพยาบาลให้สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดี ทั้งการย้ายสิทธิการรักษาของประชากรในเรือนจำมาที่โรงพยาบาล การดูแลกลุ่มคนไทยไร้สิทธิและกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าว

ทางด้าน พญ.อนุธิดา เล่าถึงแผนในระยะต่อไปว่า มีแผนจะพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้ตอบสนองการบริการผู้ป่วยได้มากขึ้น เช่น จัดระบบ Telehealth ตามหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลให้สามารถสื่อสารทางตรงกับโรงพยาบาลได้ทันที เพิ่มการรับส่งต่อผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉินด้วย Sky Doctor ซึ่งจะยิ่งลดระยะเวลาถึงมือแพทย์จาก 2 ชั่วโมง เหลือ 15 นาที ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้ผู้ป่วยในภาวะวิกฤต

สำหรับพื้นที่ด้านรอยต่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกิดการส่งต่อผู้ป่วยอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งจะพัฒนาให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นอีกหนึ่งหน่วยบริการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Health Promotive and Preventive Clinic Elderly Care) มีระบบ Drive Thru ในการเจาะเลือด รับยา ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น

พร้อมกันนี้ เตรียมปรับภาพลักษณ์โรงพยาบาลให้สวยงาม ทันสมัย ตอบสนองความต้องการประชาชนในทุกด้าน เพื่อให้ผู้มารับบริการประทับใจและกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้ม