ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

10 ปีที่ผ่านมา จ.น่าน เป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจากการพลัดหกตกล้มมากที่สุด โดยเฉพาะการล้มกระดูกสะโพกหักที่พบมากที่สุด

กระดูกสะโพกหักในกลุ่มผู้สูงอายุถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมาก บางรายต้องกลายไปเป็นผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและติดบ้าน-ติดเตียงในที่สุด

จากสถิติ พบว่า ‘หน้าหนาว’ เป็นช่วงที่ผู้สูงอายุล้มบ่อยที่สุด

โรงพยาบาลน่านจึงจัดทำโครงการ ‘รู้ทัน..กันหักซ้ำ’ เพื่อต้องการลดการล้มและกระดูกสะโพกหักซ้ำ

ตลอดการดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 จนถึงปัจจุบัน สามารถทำให้ผู้ป่วยในเขต อ.เมืองน่าน ล้มและสะโพกหักซ้ำเป็น 0 ติดต่อกันกว่า 13 เดือน และนำโมเดลนี้กระจายไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัด

เพราะ ‘การพลัดตกหกล้ม’ ของ ‘ผู้สูงอายุ’ เป็นเรื่องใหญ่ เราจึงภูมิใจนำเสนอเรื่องนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย