ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“วราวุธ” ย้ำชัด พม. เปิดรับคำขอ ‘เงินครอบครัวอุปถัมภ์ดูแลผู้สูงอายุยากจน’ ถึง 15 พ.ค. นี้ พร้อมแจงเงื่อนไขสำคัญในการรับเงิน เผย งบฯ 67 นี้ ให้ได้เพียง 1,107 ครอบครัว ส่วนปีงบฯ 68 จะประสานสำนักงบฯ ให้ได้มากขึ้น 


วันที่ 23 เม.ย. 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ประเด็นเรื่องเงินครอบครัวอุปถัมภ์ ประมาณ 2,000 - 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุยากจน ก่อนอื่นต้องขออภัยพี่น้องประชาชน ถ้าหากว่าการให้ข่าวก่อนหน้านี้ของ พม. โดยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นอาจจะก่อให้เกิดความสับสน ขออนุญาตเรียนผ่านสื่อมวลชนว่า พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จะเปิดรับคำขอรับสิทธิเงินครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2567 โดยสามารถยื่นคำขอรับสิทธิได้ที่หน่วยงานของ พม. ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ ทุกคำขอรับสิทธิที่ได้รับเข้ามานั้น ทางกรมกิจการผู้สูงอายุจะนำเข้าคณะกรรมการฯ พิจารณา เพราะว่าในสัดส่วนงบประมาณปี 2567 นั้น พม. ได้รับเงินสนับสนุนมาเพียง 1,107 ครอบครัวเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมผู้สูงอายุได้ทุกท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ในปี 2568 จะพยายามประสานงานกับสำนักงบประมาณ เพื่อให้ได้งบประมาณเพิ่มขึ้น

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเงื่อนไขสำคัญที่จะได้รับเงินครอบครัวอุปถัมภ์นั้น จะต้องเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนหรืออยู่เพียงลำพัง ถูกทอดทิ้ง หรือครอบครัวที่จะรับดูแลผู้สูงอายุ มีบุตรมีญาติที่ไม่มีรายได้ หรือจำเป็นที่จะต้องออกจากงาน ทำให้สูญเสียรายได้ โดยมีสิทธิที่จะขอเงินสนับสนุนครอบครัวละ 2,000 บาท หรือในกรณีที่มีความจำเป็น จะได้เงินถึง 3,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น พม. ได้รับงบประมาณเพียงพอสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเพียง 1,107 ครอบคัว จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2567 ส่วนในปี 2568 จะพยายามให้ได้มากขึ้น แต่จะขอนำไปประสานงานกับสำนักงบประมาณ และจะนำเรียนกับประชาชนในลำดับต่อไป โดยเงินจำนวน 2,000 - 3,000 บาทนั้น จะได้ทุกเดือนไม่ใช่ได้ครั้งเดียวแล้วจบ และส่วนครอบครัวที่ได้รับแล้ว พอข้ามปีงบประมาณ ท่านจะยังได้สิทธิ์นั้นอยู่ และจะเพิ่มเติมครอบครัวเข้ามาเรื่อยๆ ถ้าหากว่า พม. ได้รับงบประมาณเพิ่ม