ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. จับมือ NOSTRA Map จัดทำ “แผนที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทอง 30 บาท” อำนวยความสะดวกประชาชนเข้ารับบริการตามสิทธิประโยชน์ เริ่มค้นหาได้แล้ววันนี้


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมแถลงข่าว “สปสช.ร่วมกับ NOSTRA Map จัดทำแผนที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทอง 30 บาท” เป็นความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีแผนที่ดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า สปสช. เป็นองค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “กองทุนบัตรทอง” ตลอด 19 ปี ด้วยการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งผลให้กองทุนบัตรทองพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้าน ครอบคลุมประชากรผู้มีสิทธิเกือบ 48 ล้านคน และครอบคลุมสิทธิประโยชน์บริการสาธารณสุข ทั้งการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 

1

ทั้งนี้ ในส่วนการดูแลประชาชนผู้มีสิทธิให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ได้รับนั้น สถานพยาบาลทุกระดับถือเป็นกลไกสำคัญของการดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. มีสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการในระบบบัตรทองทุกระดับทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนประมาณ 15,000 แห่ง ตั้งแต่โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น และคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ รวมไปถึงร้านยา เป็นต้น 

โดยหน่วยบริการแต่ละประเภทจะมีการให้บริการที่แตกต่างกันตามประเภทการขึ้นทะเบียน อาทิเช่น หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ, หน่วยบริการปฐมภูมิ, บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค, หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป และหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามด้วยสถานพยาบาลในระบบบัตรทองที่มีอยู่นี้ที่ได้กระจายตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ การรู้ตำแหน่งจุดที่ตั้งของสถานพยาบาลจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น ตามนโยบายและบริการต่างๆ ของ สปสช. ไม่ว่าจะเป็นบริการ “30 บาทรักษาหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่” “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ทั้งยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในยามที่เกิด “ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน” ทำให้สามารถนำส่งผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที  

2

2

สปสช.จึงได้ร่วมกับ บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และแอปพลิเคชัน NOSTRA นำข้อมูลตำแหน่ง “หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” กว่า 15,505 แห่ง แสดงตำแหน่งในแอปพลิเคชันแผนที่ NOSTRA ให้ประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) สามารถเช็กตำแหน่งหน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเช็กตำแหน่งสถานพยาบาลใกล้ฉัน ก่อนเข้ารักษาตามสิทธิประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการประจำของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือ กรณีที่มีเหตุจำเป็น เช่น กรณีอยู่ต่างพื้นที่กับหน่วยบริการประจำของตน หากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา สามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นไปตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในระดับสีเขียวและสีเหลือง ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง) ตามนโยบาย UCEP ก็สามารถเข้ารักษาได้ที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองหรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง ซึ่งประชาชนสามารถค้นหารายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้เช่นกัน 

นอกจากนั้น ยังมีกรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ สปสช.ดูแลประชาชนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ สิทธิบัตรทอง 30 บาท และสิทธิอื่นๆ โดยแบ่งการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะได้รับบริการที่แตกต่างกัน การไปใช้บริการนั้น ประชาชนอาจจะสงสัยว่าไปใช้สถานพยาบาลใดได้บ้าง โดยเฉพาะประชาชนเป็นสิทธิอื่นที่ไม่ได้มีหน่วยบริการประจำเหมือนสิทธิบัตรทองหรือสิทธิประกันสังคม หรือแม้กระทั่งมีหน่วยบริการประจำ แต่หน่วยบริการประจำไม่ได้เข้าร่วมให้บริการ ตรงนี้ก็สามารถค้นหาหน่วยบริการเพื่อไปรับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ โดยเลือกประเภทหน่วยบริการที่เขียนว่า บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

 

3

ด้าน นายวิชัย กล่าวว่า บริษัท โกลบเทคฯ ให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) ที่รองรับการใช้งานในรูปแบบออฟไลน์ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และบริการแผนที่ออนไลน์ NOSTRA Online Map Services ข้อมูลแผนที่ใช้สำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ ที่มีการนำแผนที่เข้าไปประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API ที่มีความครบถ้วนและแม่นยำสำหรับธุรกิจที่หลากหลาย 

จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ได้ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิดโดยนำข้อมูลจุดที่ตั้งร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวแสดงตำแหน่งในแอปพลิเคชัน NOSTRA Map เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยโควิดในการหาร้านยาที่ร่วมโครงการเพื่อรับยาและติดตามอาการตามระบบเจอ แจก จบ บริการที่ดำเนินการโดย สปสช. และในวันนี้ได้ต่อยอดสู่ “การจัดทำแผนที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทอง” โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองในการเข้ารับบริการสุขภาพ โดยบริษัทฯ จะนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของ NOSTRA คือการจัดการข้อมูลแผนที่และ data อัจฉริยะที่มีความละเอียดสูงมาร่วมบริการในระบบสุขภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของประชาชนมากที่สุด

 “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นระบบหลักประกันสุขภาพที่ดูแลคนไทยทั้งประเทศ บริษัท โกลบเทคฯ มีความยินดีในการนำศักยภาพที่มีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการครั้งนี้เพื่อดูแลคนไทยด้วยกัน ซึ่งในวันนี้ NOSTRA Map พร้อมให้บริการแล้ว” นายวิชัย กล่าว  

ดูแผนที่สถานพยาบาลในระบบ สปสช. ดังนี้ (เข้าไปดูชั้นข้อมูลที่ระบุว่า สถานพยาบาลในระบบ สปสช.) 
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NOSTRA Map 
• คลิก https://map.nostramap.com/NostraMap/