ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดตัว “B. Braun Technical Service Center” ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่ เดินหน้าสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศไทย ด้วยบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์เปี่ยมคุณภาพ


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2565 บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดศูนย์ให้บริการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่ “B. Braun Technical Service Center” อย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพระบบสุขภาพของประเทศไทย ตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพ กับความสำคัญของการมีเครื่องมือแพทย์ที่ต้องพร้อมใช้งานเสมอ

สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์และเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดนี้ ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด มีความพร้อมช่วยดูแลนวัตกรรมเพื่อการดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่เครือข่ายสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัด (Surgical Treatment Devices) อาทิ ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและกระดูกสันหลัง (Orthopedic and Spine Surgeries)

1

รวมไปถึงเครื่องมือแพทย์โรคไต อาทิ เครื่องฟอกไต (Dialysis Machine) และเครื่องฟอกเลือดด้วยไตเทียม (Hemodialysis Machine) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 โซลูชั่นมาตรฐานยุโรป ของ บี. บราวน์ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Hospital Care), ด้านการรักษาด้วยการผ่าตัด (Aesculap หรือเอสคูเลป) และด้านการรักษาโรคไตโดยเฉพาะ (Avitum หรืออวิตุม)

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่าประมาณ 50% ของเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศที่กำลังพัฒนาไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ถูกใช้อย่างผิดวิธีหรือไม่เต็มศักยภาพ และไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นระบบสาธารณสุขที่จะสามารถดูแลความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพของผู้คนได้ ดังเช่นในประเทศไทย จำเป็นจะต้องมีระบบการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง แม้ว่าการดูแลและซ่อมเครื่องมือแพทย์บางขั้นตอนสามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเอง แต่สำหรับการซ่อมบำรุงทางเทคนิคในหลายกรณีจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะทาง

"การมีศูนย์ซ่อมบำรุงเชิงเทคนิคตั้งอยู่ในประเทศไทยยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการด้านการซ่อมบำรุง และยกระดับประสิทธิภาพในการตอบโจทย์ความต้องการของพันธมิตรของเราอีกด้วย" นายสายัณห์ ระบุ

2

ขณะเดียวกันทีมวิศวกรของ B. Braun Technical Service Center ยังมุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตร อาทิ โครงการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลแบบไร้กระดาษ (Paperless) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ของโรงพยาบาลเพื่อเปิดดูในระบบหรือพิมพ์ออกมาได้ทันที ลดความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องเดินไปดูข้อมูลหน้าเครื่อง

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาระบบผสานข้อมูล (Data Collection) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเอื้อให้โรงพยาบาลสามารถผสานข้อมูลระหว่างเครื่องมือแพทย์ของต่างบริษัทเข้าด้วยกันได้ ส่งผลให้การทำงานของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ด้าน นายถนอมศักดิ์ โชติช่วง ผู้จัดการศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จุดแข็งของเราคือทีมวิศวกรที่มีทักษะพร้อม และศูนย์ซ่อมบำรุงที่มีการจัดพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะระบบการติดตามสถานะการซ่อมบำรุงที่ทันสมัยช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างวางใจ

"ล่าสุดเรากำลังดำเนินการลงทุนด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเพิ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Power System เพื่อช่วยลดระยะเวลาการส่งซ่อมไปต่างประเทศ เพราะเราเข้าใจดีว่าเครื่องมือแพทย์นั้นมีแต่ความเร่งด่วนในการใช้งาน" นายถนอมศักดิ์ กล่าว