ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เผย WHO เชิญไทยร่วม "โครงการริเริ่มกำจัดไข้มาลาเรีย" หลังผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งเป้าไทยกำจัดโรคเป็นศูนย์ภายในปี 2567 เร่งรัดใช้มาตรการในพื้นที่ 40 จังหวัดแพร่เชื้อ


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เชิญประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการริเริ่มกำจัดไข้มาลาเรีย ภายในปี 2568 (E-2025 initiative) เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ได้แก่ มีแผนกำจัดโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย ตั้งเป้าหมายกำจัดโรคไข้มาลาเรียในปี 2567 ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559

นอกจากนี้ ไทยยังมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ กลุ่มมาลาเรีย กองโรคติดต่อนำโดยแมลง และมี พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้มาลาเรียเป็นโรคที่ต้องแจ้ง และผู้ป่วยมาลาเรียทุกรายได้รับตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศน้อยกว่า 5,000 ราย 

สำหรับปี 2564 กิจกรรมรณรงค์ "วันมาลาเรียโลก" ในวันที่ 25 เม.ย.นี้ ได้กำหนดคำขวัญคือ Zero Malaria - Draw the Line Against Malaria หรือ “กำหนดเส้นชัย กำจัดไข้มาลาเรียเป็นศูนย์” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกประเทศตระหนักว่าการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ยังต้องการความร่วมมืออย่างมากจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้การกำจัดโรคไข้มาลาเรียมีความยั่งยืน

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากที่กรมควบคุมโรคได้มีมาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ 40 จังหวัดที่ยังมีการแพร่เชื้อ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้สถานการณ์โรคลดลงเป็นอย่างมาก จากในปี 2559 ที่พบผู้ป่วยเกือบ 20,000 ราย ลดลงเหลือเพียง 4,000 รายในปี 2563

พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการ 1-3-7 คือแจ้งเตือนภายใน 1 วัน สอบสวนภายใน 3 วัน และตอบโต้ภายใน 7 วัน มีการติดตามผลการรักษาจนครบทุกราย และมีการพัฒนาแผนเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยหน่วยงานในพื้นที่ ส่วนพื้นที่ 37 จังหวัดไม่มีการแพร่เชื้อ ก็จะต้องไม่มีพื้นที่กลับมาแพร่เชื้อใหม่ โดยการเตรียมความพร้อมป้องกัน บูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคกับระบบสาธารณสุขในพื้นที่ และขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด