ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดการดำเนินงานวิถีใหม่ "รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์" ใช้ Respite care ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับครอบครัว-ชุมชน เปิดบริการรับยาใกล้บ้าน-ปรึกษาหมอผ่านแอพฯ ช่วยรักษาต่อเนื่องช่วงโควิด-19 


นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชวิถีใหม่ ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้ว ว่าทางโรงพยาบาลได้มีการปรับการบริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการและเจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ด้วยวิธีการต่างๆ รวมไปถึงได้มีการปรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบชั่วคราวระยะสั้น (Respite care)

สำหรับการดูแลดังกล่าว เป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชร่วมกันระหว่างครอบครัว โรงพยาบาล และชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยที่ขาดยาอาการกำเริบรุนแรงและไม่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สามารถกลับสู่สังคมได้ ด้วยการให้ผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้านสลับกับการเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองในด้านต่างๆ ด้วยกิจกรรม อาทิ การทำความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร การฝึกอาชีพ เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากเริ่มโครงการเมื่อเดือน ต.ค. 2563 พบว่าจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 46 ราย ผู้ป่วยไม่มีอาการกำเริบรุนแรง รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น และอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้ ลดความวิตกกังวลของครอบครัวและญาติ รู้สึกปลอดภัย มีความสุขและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดจนชุมชนปลอดภัย และดำรงชีวิตได้ตามปกติ 

นายสาธิต กล่าวว่า ในส่วนการป้องกันโรคโควิด-19 อื่นๆ ของโรงพยาบาล มีทั้งการจัดจุดคัดกรองซักประวัติ วัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก เน้นย้ำการล้างมือ เป็นต้น โดยทุกขั้นตอนที่เข้ารับบริการ ทางโรงพยาบาลจะจำกัดจำนวนผู้ป่วยและญาติ รวมถึงปรับรูปแบบการรักษาสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่สามารถควบคุมได้ โดยใช้เทคโนโลยีปรึกษาทางไกลผ่านแอพพลิเคชัน ตลอดจนสามารถรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการและได้รับการรักษาต่อเนื่อง

"ในสถานการณ์โควิด-19 ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อได้ สธ.จึงเน้นการสร้างระบบสนับสนุนสุขภาพจิตในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รวมทั้งจัดระบบการดูแล บำบัดรักษาอย่างครบวงจร อย่างครอบคลุมในทุกเขตสุขภาพ" นายสาธิต กล่าว

อนึ่ง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สังกัดกรมสุขภาพจิต สธ. ได้รองรับการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการยุ่งยากซับซ้อนในเขตสุขภาพที่ 6 พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช อาทิ โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก ผู้มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย ผู้ประสบเหตุสะเทือนขวัญ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้มีการนำเทคโนโลยีและการรักษาจิตเวชทางเลือก เพื่อวิจัยและพัฒนาการรักษาควบคู่ไปกับแผนปัจจุบัน ได้แก่ การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) ในผู้ป่วยซึมเศร้า อาชาบำบัดในเด็ก กัญชาทางการแพทย์ อาชีวะบำบัดและกิจกรรมบำบัด เป็นต้น