รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นำร่อง ‘กายภาพบำบัดใกล้บ้าน’ บริการใหม่ในระบบบัตรทอง

thumbnail

บรรยากาศคณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย "นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา" เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “ฟื้นฟูกายภาพบำบัดแบบใกล้บ้าน และสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านกายภาพบำบัด” ที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการชักชวนคลินิกกายภาพบำบัดในระบบบัตรทองให้เข้ามาร่วมให้บริการประชาชนในลักษณะเครือข่าย ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยแล้ว ยังมีส่วนสำคัญต่อการลดเวลาการรอคอยและลดความแออัดในโรงพยาบาลสอดคล้องมาตรการ New normal ด้วย

ทั้งนี้ สปสช.ได้เพิ่มการให้บริการที่ “คลินิกกายภาพบำบัด” มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เห็นชอบ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการการทำกายภาพบำบัดในชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

สำหรับผู้ป่วย 3 กลุ่ม ที่จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยสมองได้รับบาดเจ็บ (Traumatic brain injury) และผู้ป่วยไขสันหลังได้รับบาดเจ็บที่ได้รับการรักษาจนสู่ภาวะคงที่