ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี เยี่ยมชมการดำเนินบริการสุขภาพปฐมภูมิแนวใหม่ ‘คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต’ ตั้งอยู่ในห้างโรบินสัน อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ชี้เป็นนวัตกรรมการบริการที่น่าสนใจ เล็งเป้าขยายให้มากขึ้นในอนาคต 


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 6 ระยอง และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลชลบุรี และทีมสหสาขาวิชาชีพศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมกันลงพื้นไปยัง ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.ชลบุรี เพื่อเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานนวัตกรรมบริการปฐมภูมิในพื้นที่ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2567 โดยมีการจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine Clinic) ซึ่งเป็นรูปแบบการบริการทางการแพทย์แนวใหม่ที่สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ โดยตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ในห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี เพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิกับประชาชน 

4

พร้อมกันนี้ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีทั้งการให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง (HPV Self Test) กับประชาชนโดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชลบุรี และการให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบี และซี จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี และยังมีกิจกรรม Teen Club โดยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมกันจัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจึดขึ้นที่ลานกิจกรรมภายในห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นทิศทางสำคัญในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในอนาคต โดยเฉพาะการยกระดับในเรื่องความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาล เช่น การตรวจหา HIV ด้วยตนเอง หรือการเก็บสิ่งส่งตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV Self Test รวมถึงการเจาะเลือด เจ็บป่วยเล็กน้อยไปรับยาที่ร้านยา และการรับบริการการแพทย์ทางไกล ซึ่งทั้งหมดสามารถรับบริการผ่านหน่วยบริการรูปแบบต่างๆ ได้ 

4

5

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า อย่างเช่นที่ คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตที่จัดตั้งขึ้นภายในห้างสรรพสินค้า ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกัน ก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่ จ.ชลบุรีเข้าถึงบริการปฐมภูมิได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในด้านสถานที่ และเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะเป็นการมองผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง สปสช. ต้องการขยายจำนวนหน่วยบริการเช่นนี้ให้มากขึ้นในอนาคต 

นพ.สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กล่าวว่า คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine Clinic) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และทางห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.ชลบุรี ที่ให้ใช้พื้นที่จัดตั้งคลินิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการปฐมภูมิกับประชาชนที่เป็นรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นปัจจัยกระทบสุขภาพ ร่วมกับการผสมผสานบูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์ 

5

ทั้งนี้ การบริการประชาชนจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00  – 19.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยมีการบริการได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค, บริการอนามัยเจริญพันธุ์, บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, บริการตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยตนเอง, บริการคัดกรองสุขภาพจิต, บริการตรวจโรคเบื้องต้น ล้างแผล ฉีดยา รวมถึงบริการด้านทันตกรรม อาทิ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และมีบริการเจาะเลือดร่วมด้วย ซึ่งเป็นบริการนอกหน่วยบริการ โดยการเจาะเลือดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.00 น. ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย 

4

4

“คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตที่ตั้งอยู่ในห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.ชลบุรี ยังเป็นที่แรกของเขตสุขภาพที่ 6 ที่มีคลินิกซึ่งเป็นหน่วยบริการของรัฐตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า และคาดว่าจะมีการขยายรูปแบบการบริการแบบนี้ในอนาคต เพราส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยลดภาระงานของโรงพยาบาลชลบุรี และสอดรับกับนโยบายของกรมอนามัย ที่มุ่งเน้นให้มีหน่วยบริการที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก” นพ.สุทัศน์ กล่าว 

ด้าน นายภูวิศธรณ์ เลิศวีระศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรี กล่าวว่า ห้างโรบินสัน มีแนวคิดและการดำเนินงานบนเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่มากกว่าการให้บริการเลือกซื้อสินค้า – อาหาร หรือพักผ่อนหย่อนใจ แต่มุ่งเน้นมาที่เรื่องการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนร่วมกับภาครัฐ จึงร่วมกันจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ขึ้นเป็นแห่งแรกในห้างโรบินสัน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น 

4