ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

4

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินการ 2 โครงการ

1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ดำเนินการใน 4 กลุ่ม
- รีไฟแนนซ์
- ซื้อบ้านหลังใหม่
- ปลูกสร้าง
- ต่อเติมซ่อมแซม 

จากข้อมูลพบว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 15% เป็นหนี้บ้านประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อคน ดอกเบี้ยประมาณ 4.6% เฉลี่ย 9,583 บาทต่อเดือน

ดอกเบี้ยโครงการนี้อยู่ที่ 2.6% จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อคน 4,167 บาทต่อเดือน และลดค่าใช้จ่ายภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 3,000 ล้านบาทต่อปี

2. โครงการสินเชื่อสวัสดิการและอื่นๆ ดำเนินการ 4 รูปแบบ 
- สินเชื่อสวัสดิการ : อุปโภคบริโภค/ชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น
- สินเชื่อ Salary เปย์ เพื่อบุคลากรภาครัฐ
- สินเชื่อสวัสดิการโดยใช้บำเหน็จตกทอด
- สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

จากข้อมูลพบว่า บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 40% เป็นหนี้เฉลี่ย 2 แสนบาทต่อคน ดอกเบี้ยประมาณ 16% เฉลี่ย 2,666 บาทต่อเดือน

ดอกเบี้ยโครงการนี้ อยู่ที่ 6.459% จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อคนได้ 1,584 บาทต่อเดือน และลดค่าใช้จ่ายภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 3,042 ล้านบาทต่อปี 

* ทั้ง 2 โครงการ คาดว่าจะช่วยทำให้บุคลากรมีเงินเหลือเก็บ 5,751 บาทต่อเดือน และประหยัดค่าใช้จ่ายภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขได้กว่า 6,042 ล้านบาทต่อปี