ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นิด้าโพล เผย ‘ไม่อยากเพิ่มภาระและค่าใช้จ่าย-ต้องการชีวิตอิสระ’ เหตุผลหลักคนไทยไม่อยากมีลูก แถมกลุ่มเป็นโสดไม่มีแฟนยังมีมากเป็นอันดับ 2 ถ้ารัฐจะกระตุ้น ต้องให้เรียนฟรีขั้นสูงสุด พร้อมหนุนค่าเลี้ยงดู


เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เรื่อง “มีลูกกันเถอะน่า” ที่ทำขึ้นระหว่าง 26-28 ก.ย. 2566 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,310 คน ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี โดยกระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

3

 

สำหรับประเด็นการอยากมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) พบว่า คนอยากมีลูก 53.89% ไม่อยากมี 44% โดยที่ไม่อยากมีเนื่องจาก ไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก 38.32% เป็นห่วงว่าลูกเราจะอยู่อย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน 38.32% ไม่อยากมีภาระต้องดูแลลูก 37.72% ต้องการชีวิตอิสระ 33.23% กลัวเลี้ยงลูกไม่ดี 17.66% อยากให้ความสำคัญกับงานมากกว่า 13.77% สุขภาพตนเองหรือคู่ครองไม่ค่อยดี 5.39% ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.11% กลัวพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไม่ดี ทำให้ลูกเกิดมาไม่ดีไปด้วย 2.1% กลัวกรรมตามสนองเนื่องจากเคยทำไม่ดีไว้กับพ่อ แม่ 0.9%  

สิ่งที่อยากให้มีมาตรการรัฐสนับสนุนเพื่อให้คนไทยมีลูก นิด้าโพลพบว่า สนับสนุนการศึกษาฟรีในประเทศจนถึงขั้นสูงสุดสำหรับคนมีลูก 65.19% รัฐอุดหนุนค่าเลี้ยงดูลูกจนถึงอายุ 15 ปี 63.66% ลดภาษีเงินได้สำหรับคนมีลูก 30% เพิ่มวันลาให้และพ่อในการเลี้ยงดูลูก 29.47% มีเงินรางวัลจูงใจที่สูงสำหรับเด็กแรกเกิด 21.91% 

รวมถึงอุดหนุนทางการเงินแม่และพ่อเลี้ยงเดี่ยว 19.92% พัฒนาและอุดหนุนการเงินศูนย์เด็กเล็ก 17.18% มีบริการฟรีศูนย์ผู้มีบุตรยาก 9.85% เพิ่มภาษีเงินได้สำหรับคนไม่มีลูก 7.48% รัฐเปิดช่องทางในการอุ้มบุญมากขึ้น 5.5% รัฐมีหน่วยงานจัดหาคู่ให้กับคนไทย 4.89% รัฐไม่จำเป็นต้องมีมาตรการใดๆ 2.75% ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.76% 

อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อจำนวนเด็กเกิดใหม่ในอนาคตว่าจะมีน้อยหรือมาก ผลสำรวจพบว่า ไม่กังวลเลย 50.53% ไม่ค่อยกังวล 23.13% ค่อนข้างกังวล 17.79% กังวลมาก 8.55% 

ในส่วน สถานะการแต่งงานและการมีลูก นิด้าโพลระบุว่า คนไทยแต่งงานจดทะเบียนสมรสและมีลูกแล้ว 28.57% เป็นโสดและไม่มีแฟน 22.39%  เป็นโสดแต่มีแฟนแล้ว 20.92% แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีลูกแล้ว 10.99% แต่งงานจดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีลูก 4.58% เป็นแม่หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยว 2.52% แตงงานไม่ได้จดทะเลียนสมรสแต่ไม่มีลูก 1.98% และมีคู่ครอง (อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงาน) และมีลูกแล้ว 1.98%