ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุม ASQua เครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ด้านสุขภาพระดับนานาชาติ มีมติแต่งตั้ง ‘พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ’ ผอ.สรพ. ดำรงตำแหน่ง President-Elect วาระในปี 2023 - 2025


จากการประชุม Asian Society for Quality in Health Care (ASQua), ASQua Executive Board ครั้งที่ 9th ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2566 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ให้ดำรงตำแหน่ง President-Elect วาระในปี 2023 - 2025 โดยมี Dr. Karen Luxford, Chief Executive Officer, Australian Council on Healthcare Standards (ACHS); and Chief Executive Officer, Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI) ดำรงตำแหน่ง President 

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันผลักดันการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ สนับสนุนโครงการและสร้างเครือข่ายสมาชิกและพันธมิตร สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่เครือข่ายสมาชิกนานาชาติจากภูมิภาคเอเชีย ฯลฯ โดยจะเป็น President ชอง ASQua ในวาระถัดไป    

4

           
สำหรับ ASQua เป็นเครือข่ายนานาชาติจากภูมิภาคเอเชีย ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ด้านสุขภาพระดับนานาชาติ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2016 โดยมีสมาชิกประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไทย อินเดีย ไต้หวันและฟิลิปปินส์ 

ปัจจุบัน ASQua มีสมาชิกเกือบ 200 รายจาก 14 ประเทศ และบริหารงานโดย ASQua Executive Board จากประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ซึ่งประเทศไทย โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของ ASQua ตั้งแต่ปี 2556 และมีการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มาอย่างต่อเนื่องในการเข้าเป็น President-Elect ครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยร่วมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในระดับเอเชียต่อไป

3