ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทันตแพทยสมาคมฯ จับมือ 27 ภาคี จัดงาน World Oral Health Day เป็นครั้งแรก ชวนคนไทยดูแลสุขภาพช่องปาก ดีเดย์ 20 มีนาคม นี้


ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและทันตสาธารณสุข จำนวน 27 องค์กร เตรียมจัดงาน World Oral Health Day หรือวันสุขภาพช่องปากโลก ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามวาระที่สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก

สำหรับงาน World Oral Health Day ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ และได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ สามารถรณรงค์และจัดกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ โดยร่วมกันใช้แฮชแท็ก #WOHD_TH และ #MouthProud_TH ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียพร้อมกัน ในวันที่ 20 มี.ค.นี้

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “WORLD ORAL HEALTH DAY 2023” ของประเทศไทย เปิดเผยว่า สุขภาพอนามัยในช่องปาก ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชน โรคและปัญหาสุขภาพในช่องปากเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ถือเป็นโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ที่พบบ่อยที่สุดทั่วโลก

1

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ แต่ก็พบว่ายังมีผู้ป่วยโรคในช่องปากและสภาวะอื่นๆ ที่เป็นปัญหาอีกมากมาย ซึ่งนอกจากสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติแล้ว  ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวมด้วย

นายสาธิต กล่าวว่า ที่ผ่านมา สธ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความตระหนักรู้ต่อการดูแลสุขภาพช่องปากในแง่ของการสร้างเสริมและป้องกันโรคทางทันตกรรม รวมถึงการสร้างความเสมอภาคในการรักษาฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพช่องปากอย่างเท่าเทียม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการทางทันตกรรม การให้องค์ความรู้เชิงป้องกัน ตลอดจนการดูแลรักษาในระดับปฐมภูมิ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีตลอดชีวิต

“สธ.ขอสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบว่าทุกวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก หรือ World Oral Health Day เพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากอย่างยั่งยืน” นายสาธิต กล่าว

2

ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกโดยตรงของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก ได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของคนไทย  จึงอาสาเป็นตัวกลางในการประสานงาน และเชิญชวนองค์กรภาคีทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานด้านนโยบาย ด้านการรักษา ด้านการให้บริการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมมากกว่า 27 หน่วยงาน มารณรงค์พร้อมกันในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางและกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะร่วมจัดงาน World Oral Heath Day พร้อมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ภายใต้คำขวัญ ‘Be Proud of Your Mouth’ และ  ‘Take Care of Your Oral Health for a Lifetime of Smiles’ ซึ่งเป็นคำขวัญที่ใช้ร่วมรณรงค์พร้อมกันทั่วโลกในปีนี้

“สำหรับกิจกรรมของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จะมีการจัดประกวดถ่ายภาพ โดยใช้ฟิลเตอร์ ‘Mouth Proud’ ผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook, Instagram และ Tiktok เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.thaidental.or.th และ Facebook ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ” นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเพิ่มเติม

2

อนึ่ง ผู้ที่สนใจกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Heath Day) ของประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่ www.thaidental.or.th และ Facebook ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  หรือแฮชแท็ก #WOHD_TH และ #MouthProud_TH ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 นี้

สำหรับรายชื่อภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย

 1. 1.ทันตแพทยสภา
 2. 2.กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 3. 3.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 4. 4.สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
 5. 5.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
 6. 6.สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
 7. 7.ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 8. 8.องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)
 9. 9.ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
 10. 10.สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 11. 11.สมาคมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
 12. 12.สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย
 13. 13.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 14. 14.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. 15.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 16. 16.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 17. 17.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 18. 18.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 19. 19.สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนทท.)
 20. 20.สโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 21. 21.สโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 22. 22.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Thailand) Limited
 23. 23.Hexa Ceram
 24. 24.Johnson and Johnson Consumer Thailand Co.,ltd
 25. 25.บริษัท คูราเดน (ประเทศไทย) จำกัด
 26. 26.บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด
 27. 27.บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

1