ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาเภสัชกรรม แจ้งเตือนระวังยาชุดระบาด ระบุเป็นยาที่ซ้ำซ้อน-ไม่ปลอดภัย


สภาเภสัชกรรม แจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง “ยาชุดกำลังระบาด” ผ่านเฟซบุ๊ค  “สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council” เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2565 โดยระบุว่า ยา หรือผลิตภัณฑ์(ยาชุด) ที่มีลักษณะเหมือนคล้ายกับการบรรจุเป็นซองใส มีเม็ดยาหลากหลายสีสัน และมีการแอบอ้างตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ตราสัญลักษณ์ สีเขียวน้ำทะเล มีอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ว่า  "GPO" นั้น เข้าข่ายการกระทำผิดกฏหมายด้านยา และ เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับชีวิต และสุขภาพของประชาชน 

ทั้งนี้ กระบวนการผลิต "ยาชุด" ดังกล่าว ไม่ใช่แนวทางในการรักษา ดูแลประชาชนของเภสัชกร ที่จะนำมาดูแล รักษาได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ยาชุดส่วนใหญ่เป็นการใช้ยาซ้ำซ้อนข้อบ่งใช้ และเป็นการใช้ยาไม่เหมาะสม และไม่มีความปลอดภัย

“สภาเภสัชกรรมมีความห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนไทย จึงใคร่ขออนุญาตนำเรียนเรื่องนี้สู่ประชาชน และเพื่อนสมาชิกเภสัชกรร้านยาทุกท่านให้ช่วยสอดส่องดูแลประชาชน

อนึ่ง หากกรณีที่ท่านใด พบแหล่งผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย หรืออาจไม่ปลอดภัยในการบริโภค ขอให้แจ้งเบาะแสร้องเรียนมาได้ที่ 
   - สายด่วน อย. โทร. 1556 
  -  อีเมล์ [email protected] 
   - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อมาที่ Inbox เพจ สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council ได้

1