ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อุปนายกสภาเภสัชกรรมเผยภาพรวมร้านยาร่วมดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ป่วยด้วยโรคทั่วไปหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ได้เสียงตอบรับดี มีผู้เข้ารับบริการแล้วกว่า 1.2 แสนราย 97.5% รักษาหายใน 3 วัน แนะ สปสช. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้สิทธิให้มากขึ้น รวมทั้งขยายขอบเขตอาการโรคให้กว้างขึ้น


ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2 กล่าวถึงภาพรวมการให้ร้านยาร่วมให้บริการดูแลโรคทั่วไปหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อย (common illnesses) 16 กลุ่มอาการ แก่ผู้มีสิทธิบัตรทอง ภายใต้ชื่อ “ร้านยาคุณภาพของฉัน” โดยระบุว่า ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน มีร้านยาเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,026 แห่ง มีผู้มีสิทธิบัตรทองเข้ารับบริการแล้วกว่า 121,000 คน รวมจำนวนการให้บริการกว่า 198,000 ครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการที่ร้านยากว่า 97.5% หายป่วยภายใน 3 วัน มีเพียง 2.5% ที่อาการไม่ดีขึ้นจนต้องส่งต่อให้แพทย์ดูแล

ภก.ปรีชา กล่าวต่อไปว่า สำหรับอาการเจ็บป่วยที่ประชาชนมารับบริการที่ร้านยามากที่สุด อันดับ 1 คือเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีจำนวนการรับบริการกว่า 83,000 ครั้ง อันดับ 2 คืออาการปวดศีรษะและเจ็บกล้ามเนื้อ มีจำนวนการรับบริการกว่า 47,000 ครั้ง อันดับ 3 อาการทางผิวหนัง ผื่นคันต่างๆ จำนวนการให้บริการกว่า 26,000 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีอาการป่วยอื่นๆ เช่น ปวดท้อง เจ็บตา เคืองตา ท้องเสีย และรักษาบาดแผลต่างๆ

2

“ผู้ใช้สิทธิบัตรทองชื่นชมและพึงพอใจกับบริการนี้มาก เพราะการมารับบริการที่ร้านยามีความสะดวก ไม่ต้องลางาน ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิวนาน และยังได้ยาแบบเดียวกัน ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเพื่อตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตน จากนั้นเภสัชกรซักประวัติและจ่ายยาให้ฟรี รวมทั้งมีการติดตามอาการภายใน 3 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นก็ยังส่งต่อให้แพทย์ดูแลต่อด้วย”ภก.ปรีชา

อย่างไรก็ดี ยังมีบางประเด็นที่ สปสช. ร่วมกับสภาเภสัชกรรม ต้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้น ประการแรกคือเรื่องการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากประชาชนสิทธิบัตรทองส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าเมื่ออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถมารับบริการที่ร้านยาได้ฟรี รวมทั้งไม่รู้ด้วยว่าต้องไปใช้สิทธิที่ไหน ร้านยาไหนที่ไปรับบริการได้บ้างดังนั้นจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับรู้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ สปสช. เขตพื้นที่ก็อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือทำสรุปว่าในจังหวัดหรือในเขตนั้นๆ มีร้านยาไหนที่ประชาชนไปรับบริการได้บ้าง

3

ภก.ปรีชา กล่าวว่า ประเด็นต่อมาคืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยบางอย่างที่ยังไม่ได้อยู่ในรายการบริการที่ สปสช. กำหนด ในอนาคตควรมีการเพิ่มขอบเขตให้บริการได้กว้างขึ้น เช่น พยาธิ ร้อนใน อาการเจ็บที่เกิดจากโรคเก๊าท์ ริดสีดวงเฉียบพลัน การเลื่อนประจำเดือน อาการเมารถ แผลไฟไหม้ระดับเล็กน้อย หรือแม้กระทั่งหูด อาการเหล่านี้เป็นอาการเจ็บป่วยทั่วไปที่ประชาชนสะท้อนมาว่าอยากให้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้สภาเภสัชกรรมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเสนอให้ สปสช. พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากยาแผนปัจจุบันแล้ว ล่าสุด สปสช. ยังได้เพิ่มรายการยาสมุนไพรสำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยอีกกว่า 30 รายการที่ร้านยาสามารถจ่ายยาแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากได้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของประชาชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศอีกทางหนึ่ง

 

2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิก https://lin.ee/nwxfnHw