ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัจจุบันการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของกลุ่ม 'คนข้ามเพศ' ยังคงเป็นอุปสรรค ส่วนหนึ่งคือการเข้าถึงข้อมูล-องค์ความรู้เฉพาะทาง ซึ่งนั่นทำให้คนข้ามเพศต้องแสวงหาข้อมูลกันเอง หรือฟังตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแน่นอนว่ามีทั้ง 'ถูก' และ 'ผิด'

หนึ่งในสิ่งจำเป็นสำหรับคนข้ามเพศอย่าง 'ยาฮอร์โมน' ก็มีสิทธิที่จะนำไปสู่การกินอย่างผิดวิธี ซึ่งจะทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพในระยะยาวที่ตามมา

จากปัญหาของคนข้ามเพศ นำมาสู่ความพยายามในการผลักดันให้เกิดเป็นสิทธิประโยชน์ ‘บริการสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพหรือการข้ามเพศ’ เพื่อให้คนข้ามเพศทุกกลุ่มมีสิทธิที่จะเข้าถึงยาและบริการข้ามเพศที่ปลอดภัยต่อพวกเขา