ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พื้นที่ขนาด 60 ตารางเมตร บริเวณชั้นใต้ดิน (ชั้นG) ติดประตูทางเข้า-ออกของ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี (Robinson Lifestyle Chonburi) จากเดิมที่เป็นพื้นที่สำหรับเปิดให้ร้านค้าเช่า ทว่าปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็น คลินิกเวชกรรม ที่พร้อมให้การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน 

นี่จึงกลายเป็นภาพแปลกตาออกไปสำหรับผู้ที่สัญจรไปมา เพราะคลินิกเวชกรรมที่ตั้งขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ไม่ได้เหมือนกับคลินิกเสริมความงามที่เราคุ้นเคย หากแต่นี่คือ ‘คลินิกเวชกรรมของรัฐ’ ที่มีชื่อว่า 'คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต' หรือ 'Lifestyle Medicine Clinic'

ที่แห่งนี้พร้อมให้การดูแลรักษาประชาชน ทั้งการบริการสุขภาพปฐมภูมิ การรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การทำแผล ล้างแผล ทำฟัน จ่ายยา ซึ่งเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หรือบัตร 30 บาท รวมถึงสามารถรับวัคซีน หรือเข้าถึงสิทธิการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P) ในแพ็กเก็จต่างๆ สำหรับคนไทยทุกคน-ทุกสิทธิด้วย

ที่สำคัญคือ บริการเกือบทั้งหมดที่เปิดให้บริการ ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ! 

4

คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต เป็นหน่วยบริการของศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ที่ขยายออกมา ตั้งอยู่ในห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ซึ่งเป็นที่แรกของเขตสุขภาพที่ 6 บนพื้นที่แค่ 60 ตารางเมตรของคลินิก ถูกแบ่งสัดส่วนพื้นที่ออกเป็น 3 ห้อง อย่างเหมาะสมต่อภารกิจการให้บริการ

ประกอบด้วย 1. ห้องตรวจโรค-ล้างแผล 2. ห้องทันตกรรม และ 3. ห้องยา 

ไฮไลท์สำคัญของคลินิกที่เปิดให้บริการไปเมื่อ ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา คือการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างครบวงจรในทุกกลุ่มวัย ทั้งตรวจโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพกาย-จิตใจ ทันตกรรม งานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค NCDs ทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง และการบริการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจ 

รวมถึงยังมีการเสริมบริการประเมินพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล หรือเฉพาะด้าน ทั้งในด้านโภชนาการ การจัดการความเครียด ปัญหาสุรา-ยาเสพติด การนอนหลับพักผ่อน เพื่อปรับพฤติกรรมให้มีผลดีต่อสุขภาพ มากไปกว่านั้น ยังบริการส่งเสริมการมีบุตรยากที่ให้บริการวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษา ประเมินพร้อมปรับพฤติกรรมเพิ่มโอกาสการมีบุตร และส่งต่อกรณีมีบุตรยาก 

4

ในส่วนของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ที่มีแพทย์ประจำอยู่ 1 คน และทันตแพทย์อีก 1 คน ทั้งคู่จะสลับให้บริการระหว่างศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และที่คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ที่ห้างโรบินสันฯ แบบ 'วันเว้นวัน'

หากวันใดที่แพทย์ไม่อยู่ ก็จะใช้ระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine เพื่อให้ผู้ป่วยพบแพทย์ได้ และหากต้องรับยา ก็จะสั่งยาผ่านระบบ และรับได้ที่ห้องยาของคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตได้เลย 

ขณะที่การให้บริการจะให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00-19.00 น. ตามเวลาห้างสรรพสินค้าเปิดบริการ แต่สำหรับการเจาะเลือด คลินิกแห่งนี้จะให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป 

"The Coverage" ได้พูดคุยกับเจ้าของแนวคิดการจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตในห้างสรรพสินค้า นั่นคือ นพ.สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และผู้ที่ตอบรับแนวคิดนี้ ภูวิศธรณ์ เลิศวีระศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรี

1

ทั้งคู่ทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของคลินิกที่ตั้งอยู่ในห้างโรบินสันแห่งนี้ชัดเจนมากขึ้น

นพ.สุทัศน์ บอกว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี มีเป้าหมายขยับเอาการบริการสุขภาพ ออกมาพบกับประชาชน และพื้นที่ที่จะพบประชาชนได้มากที่สุด ก็คือ ห้างสรรพสินค้า เพราะเป็นสถานที่ของคนชลบุรีที่เลือกใช้พักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมครอบครัว กินข้าว ซื้อของ และแม้แต่เดินเล่นตากแอร์ 

"เราจึงมองว่า หากเอาเรื่องสุขภาพเข้าไปพ่วงด้วย เป็นทางเลือกให้กับประชาชน ให้เขาได้พบหมอ หรือรับบริการทางการแพทย์ได้ในที่ๆ สะดวกได้แม้แต่การไปเดินห้าง ก็น่าจะดีอย่างมาก" นพ.สุทัศน์ เล่า พร้อมกับให้ภาพว่า พื้นที่ตั้งของศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยาก ทำให้ประชาชนคนชลบุรี ทั้งแถวอำเภอเมือง ย่านดอนหัวฬ่อ หรือย่านพานทองเองก็ตามที่อยู่ใกล้กัน ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีศูนย์อนามัยที่พวกเขาไปพึ่งพาได้เมื่อเจ็บป่วย หรือไปรับการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ทั้งที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีเองก็พร้อมจะบริการ 

ดังนั้น เมื่อบุคลากรพร้อมบริการสุขภาพ แต่การเข้าถึงกลับไม่เป็นตามเป้าหมาย ทางออกที่ นพ.สุทัศน์ เห็นต้องจัดการ คือต้องเอาแรงจากภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม ชุมชน เข้ามาร่วมเพื่อให้ประโยชน์ทางสุขภาพตกอยู่กับประชาชนคนชลบุรีเอง 

4

แรงที่ว่าคือภาคเอกชนขนาดใหญ่ในพื้นที่ คือ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ที่ก็ต้องการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ธุรกิจให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน วางเป้าหมายที่จะให้บริการมากกว่าแค่กิน ชิม ช็อป แต่ขอเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของประชาชนเข้ามาด้วย เพราะห้างเองก็มองว่า หากประชาชนสุขภาพดี ก็จะมีแรงทำงาน เมื่อมีแรงทำงานก็จะมีกำลังเงิน ไปจับจ่ายใช้สอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ที่ฟังแนวคิดจาก นพ.สุทัศน์ ก็ตกลงเอาด้วยทันที สิ่งที่ตามมาคือการเปิดพื้นที่ 60 ตารางเมตรซึ่งไม่ปล่อยเช่า แต่ยกให้ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีไปทำคลินิกได้ และทำสัญญาใช้พื้นที่กันยาวๆ คราวละ 10 ปี พร้อมกับอนาคต หากต้องการขยายบริการ และต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติม โรบินสันก็พร้อมจะเปิดพื้นที่ให้อีก 

"สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ โรบินสันไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ แต่ในการออกแบบพื้นที่การให้บริการ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จะเป็นส่วนของศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ในจังหวัดได้ร่วมกันทำผ้าป่าบริจาค ซึ่งได้เงินมา 8.5 แสนบาทในการปรับปรุงพื้นที่ และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น"  นพ.สุทัศน์ กล่าว 

4

ด้าน ภูวิศธรณ์ เลิศวีระศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี บอกกับเราว่า คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ถือเป็นคลินิกแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีในห้างโรบินสัน ถือเป็นการร่วมมือเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน โดยเฉพาะการมีหน่วยบริการในห้าง ที่เป็นอีกทางเลือกในการเข้าถึงการรักษา ดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมป้องกันโรคของคนชลบุรีที่มากกว่าการไปโรงพยาบาล

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ยุทธศาสตร์โรบินสันต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ ที่โรบินสันจะมุ่งเน้นในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเข้าไปร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพราะเราเชื่อว่า หากคนสุขภาพดี ก็จะมีกำลังไปทำงาน เมื่อทำงานก็จะมีรายได้ที่นำมาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ห้างโรบินสินพร้อมจะขยายพื้นที่บริการเพิ่มเติมให้อีก หากศูนย์อนามัยฯ เห็นว่าอยากขยายเซอร์วิสต่างๆ และต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติม 

"มากไปกว่านั้น โรบินสัน พร้อมจะให้เปิดพื้นที่แบบนี้ในห้างทั่วประเทศ หากภาครัฐต้องการเพิ่มหน่วยบริการสุขภาพให้กับประชาชนมากขึ้นในอนาคต อย่างตอนนี้เราก็มองที่โรบินสัน บ้านฉาง จ.ระยอง เอาไว้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะมีคลินิกของรัฐเช่นนี้ไว้คอยบริการประชาชน" ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ย้ำในตอนท้าย