ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อยไปรักษาที่ ‘คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น’ ใกล้บ้านที่ร่วมโครงการได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย


วันที่ 1 ธ.ค. 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) หากเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือทำหัตถการเบื้องต้น สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่สถานพยาบาลไหน ก็เข้ามารับบริการได้ ชี้ให้บริการครอบคลุม เดินทางสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงโรงพยาบาล ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งยกระดับและปรับปรุงสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เข้าการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้น

นายคารม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนที่สะดวกใกล้บ้านและได้สนับสนุนให้หน่วยบริการรูปแบบต่างๆ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทอง ทั้งโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา ตลอดจนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการใกล้และสะดวกในการเดินทา ง ซึ่งบริการที่คลินิกการพยาบาลฯ ให้บริการแก่ประชาชนจะครอบคลุมการดูแลรักษาเบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP) ประกอบด้วย 1. การพยาบาลพื้นฐาน เช่น ทำแผล ใส่สายยางให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ล้างตา ล้างจมูก 2. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 

3. การบริหารยาตามแผนการรักษาของแพทย์ 4. การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพ 32 กลุ่มโรค เช่น เป็นไข้ตัวร้อน ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยหลัง เอว ปวดท้อง ฯลฯ และ 5. จ่ายเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการที่ให้ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับบริการใกล้บ้าน โดยเฉพาะบริการพยาบาลพื้นฐานและการรักษาโรคเบื้องต้น 32 กลุ่มโรค

“โดยทั้ง 5 บริการดังข้างต้น ประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถไปรับบริการได้ ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่ไหน ก็เข้ามารับบริการได้ เช่น สถานพยาบาลประจำตามสิทธิบัตรทองอยู่ โรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งหนึ่ง แต่ใกล้บ้านมีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมโครงการอยู่ ก็สามารถไปใช้บริการได้ ซึ่งจะสร้างความสะดวกแก่ผู้ป่วย สามารถรับบริการโดยไม่จำเป็นต้องไปถึงโรงพยาบาล ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดระยะเวลารอคอย และลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง” นายคารม ย้ำ