ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง หากเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือทำหัตถการเบื้องต้น สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ย้ำไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่สถานพยาบาลไหน ก็เข้ามารับบริการได้ ชี้ให้บริการครอบคลุม เดินทางสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงโรงพยาบาล 


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. ให้ความสำคัญกับการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนที่สะดวกใกล้บ้านและได้สนับสนุนให้หน่วยบริการรูปแบบต่างๆ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ทั้งโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา ตลอดจนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการใกล้และสะดวกในการเดินทาง

1

นพ.จเด็จ กล่าวต่อไปว่า คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หน่วยบริการประเภทหนึ่งที่ สปสช. ให้ความสำคัญ และได้ร่วมกับสภาการพยาบาล ในการส่งเสริมให้คลินิกการพยาบาลฯ ต่างๆ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทอง เพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในชุมชนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีคลินิกการพยาบาลฯ ทั่วประเทศเข้าร่วมกับ สปสช. แล้วกว่า 600 แห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอีกเรื่อยๆ ในอนาคต

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า สำหรับบริการที่คลินิกการพยาบาลฯ ให้บริการแก่ประชาชนนั้น จะครอบคลุมการดูแลรักษาเบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประกอบด้วย 1. การพยาบาลพื้นฐาน เช่น ทำแผล ใส่สายยางให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ล้างตา ล้างจมูก 2. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 3. การบริหารยาตามแผนการรักษาของแพทย์ 4. การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพ 32 กลุ่มโรค เช่น เป็นไข้ตัวร้อน ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยหลัง เอว ปวดท้อง ฯลฯ และ 5. จ่ายเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการที่ให้ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับบริการใกล้บ้าน โดยเฉพาะบริการพยาบาลพื้นฐานและการรักษาโรคเบื้องต้น 32 กลุ่มโรค 

5

โดยทั้ง 5 บริการนี้ประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถไปรับบริการได้ ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่ไหน ก็เข้ามารับบริการได้ เช่น สถานพยาบาลประจำตามสิทธิบัตรทองอยู่ รพ.ประจำอำเภอแห่งหนึ่ง แต่ใกล้บ้านมีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมโครงการอยู่ ก็สามารถไปใช้บริการได้ 

ซึ่งจะสร้างความสะดวกแก่ผู้ป่วย สามารถรับบริการโดยไม่จำเป็นต้องไปถึงโรงพยาบาล ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดระยะเวลารอคอย และลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน คลินิกการพยาบาลฯ ยังให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค อีกถึง 7 รายการ ประกอบด้วย 1. รับยาเม็ดคุมกำเนิด 2. รับถุงยางอนามัย 3. ทดสอบการตั้งครรภ์ 4. ฝากครรภ์ดีมีคุณภาพ 5. รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กป้องกันโลหิตจาง 6. ตรวจหลังคลอด และป้องกันการขาด ไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และ 7. คัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายและจิต

4

“ทั้งหมดนี้จะเห็นว่าคลินิกพยาบาลฯ ให้บริการครอบคลุมทั้งการรักษาเบื้องต้น การพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดังนั้น ขอเชิญชวนให้ประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือจำเป็นต้องทำหัตถการบางอย่างแต่ไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาล สามารถไปรับบริการได้ที่คลินิกการพยาบาลฯ ใกล้บ้าน โดยคลินิกที่เข้าร่วมโครงการจะมีเครื่องหมาย “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ติดอยู่หน้าคลินิก ผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถถือบัตรประชาชนใบเดียวเข้าไปรับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขอย้ำว่าไม่ว่าสิทธิบัตรทองของท่านจะอยู่สถานพยาบาลไหน ก็เข้ามารับบริการได้ สามารถสอบถามรายชื่อคลินิกการพยาบาลฯ ที่เข้าร่วมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

ทั้งนี้การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพ 32 กลุ่มโรค มีดังนี้ 1.ไข้ตัวร้อน 2.ไข้และมีผื่นหรือจุด 3.ไข้จับสั่น 4.ไอ 5.ปวดศีรษะ 6.ปวดเมื่อย 7.ปวดหลัง 8.ปวดเอว 9.ปวดท้อง 10.ท้องผูก 11.ท้องเดิน 12.คลื่นไส้อาเจียน 13.การอักเสบต่างๆ 14.โลหิตจาง 15.ดีซ่าน 16.โรคขาดอาหาร 17.อาหารเป็นพิษ 18.โรคพยาธิลำไส้ 19.โรคบิด 20.โรคไข้หวัด 21.โรคหัด 22.โรคสุกใส 23.โรคคางทูม 24.โรคไอกรน 25.โรคผิวหนังเหน็บชา 26.ปวดฟัน 27.เหงือกอักเสบ 28.เจ็บตา 29.เจ็บหู 30.โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 31.ภาวะแท้งคุกคามหรือหลังแท้งแล้ว 32.การให้ภูมิคุ้มกันแก่โรคแก่บุคคลทั่วไป หญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด ทารกและเด็ก 

1